Kobra: seriekamper våren 2013

Her kan dere laste ned kampoversikter hvor alle kamptidspunkter og lagoppstillinger er definert. Vi har prøvd å rullere lagene slik at alle skal få spille med hverandre.

Husk å møte opp minst 15 minutter før kamp!!! Gi beskjed hvis du ikke kan komme!!!

Det blir treningsfri for de spillerne som ikke har kamp dersom kamptidspunktet er i treningstiden på Sædalsbanen.

Kamper 18. – 22. april 2013

Kamper 4. – 6. mai 2013

Kamper 13. – 21. mai 2013

Kamper 21. – 27. mai 2013

Kamper 30. mai – 3. juni 2013

Kamper 5. – 10. juni 2013

Kamper 18. – 20. juni 2013