Fotosamtykke – Sædalen IL

Sædalen IL (SIL) ønsker å be om fotosamtykke under aktivitet i regi av klubben. Dette kan gjelde aktivitetsdager, interne arrangementer, turneringer, fagsamlinger o.l., som krever påmelding i forkant.

Bakgrunn:

Vi ønsker å ta bilder og korte videosnutter i løpet av arrangementet/tilbudet slik at vi kan dele aktivitetsglede på Sosiale Medier, men også for å kunne markedsføre arrangementet/tilbudet på et senere tidspunkt gjennom bilder som sprer aktivitetsglede og god stemning. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på nettsidene våre og sosiale medier (SoMe) som Facebook og Instagram. Bildene kan også benyttes i presentasjoner både i form av trykt materiell forbindelse med idrettslagets informasjonsvirksomhet både internt og eksternt og på digitale flater.

Lovverk:

Ifølge Datatilsynet (2020) må idrettslaget ha samtykke før bildet blir tatt til å dele og publisere bilder fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på bildene. Det finnes dog unntak til regelen: «På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig» -disse bildene kan deles, selv om hovedregelen alltid er er å spørre om samtykke samt ikke publisere bilder av deltakere uten samtykke i forkant. Unntak i idrettssammenheng er for eksempel cup, kamp, stevner og andre offisielle arrangementer. Loven stiller ingen krav til at samtykke skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæring vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt (Norges Idrettsforbund, 2021).

Hvem kan samtykke:

Dersom barnet som avbildes er under 15 år, skal samtykke innhentes fra både barnet selv og foresatte. Dersom barnet ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering. Dette gjelder også deling av bilder i en lukket gruppe på SoMe eller via e-post (Datatilsynet, 2020). «Samtykket gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår» (Datatilsynet, 2019).

Det er frivillig å samtykke og samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Tilbaketrekningen av samtykke må skje skriftlig vil [email protected]