Informasjon til trenere og ledere

Velkommen som ny trener, leder eller tillitsvalgt i Sædalen IL! Her har vi samlet litt informasjon som vi tror vil være nyttig i din idrettshverdag.

Sædalen IL er organisert med et hovedstyre som mellom årsmøtene er det høyeste organet i idrettslaget. Samtidig er det etablert avdelingsstyrer /ledere for de respektive idrettsgrenene. Idrettslaget har også en administrativ ledelse som er hovedstyrets forlengede arm i den daglige driften.

Avdelingene jobber med aktivitetstilbud, påmelding til serier og cup, sportsplan, fordeling av treningstider og skal være en sparringspartnere for trenere og ledere.

Kontaktadresse til de respektive idrettsgrenene sine styrer / ledere:

Samtidig har Sædalen IL en daglig leder, Pål, som kan nås på [email protected], en hovedinstruktør, Vilde, med ansvar for idrettsskole og folkehelsetiltak som kan nås på [email protected] og en spiller og trenerutvikler i fotballavdelingen, Marius, som kan nås på [email protected]


Utstyr:

Hvert lag skal ha tilgang til trenerbag, vester, kjegler, ballpumpe og medisinskrin med plaster, sårsalver, isposer med mer.

Sædalen IL er forpliktet av sponsoravtaler og samarbeidsavtaler med Nike, Torshov Sport og Select. Disse aktørene er klubbens eksklusive leverandør av sportsartikler (klær, baller, kjegler, vester, isposer, sportstape osv). Det er ikke anledning til å benytte andre varemerker som er i et konkurranseforhold med Nike, Torshov Sport og Select. I spesielle tilfeller kan det benyttes såkalte «no-brands», hvis aktørene ikke kan levere det lagene trenger. Dette skal på forhånd avtales med utstyrsansvarlig og daglig leder.

Som trener eller lagleder skal du få treningsdrakt av Sædalen IL. Utendørsidrettene får også tilgang på varm coachjakke. Innendørsidrettene får ved behov et ekstra sett med treningsdrakter, spesielt hvis lagene benytter klister i treningshverdagen.

I Sædalen IL må alle lag selv være flink å søke på støtte til drakter, enten det er via kampanjene til Sparebanken Vest, BKK, Extra eller lignende. Vi anbefaler også at trenere og lagledere sjekker i foreldregruppen om det er noen som jobber i bedrifter som ønsker å gi økonomisk støtte til draktsett. Vi anbefaler også å søke på støtteordninger feks via Vestbo, Obos, Fana Sparebank, Equinor og lignende som årlig støtter gode samfunnstiltak med penger. Du som trener og lagleder kan støtte deg på utstyrsansvarlige som vil hjelpe og veilde.

Sædalen IL står for utstyr som fotballer, håndballer, innebandykøller og baller, basketballer mm. I fotballavdelingen og håndballavdelingen har vi egne utstyrsansvarlige som bestillinger sendes til. Disse kan kontaktes her:

For basketball, innebandy, friidrett og idrettsskole mm er det daglig leder, Pål, som er utstyrsansvarlig og han nås på epost [email protected]


Økonomi:

I Sædalen IL har vi klare kjøreregler for økonomistyring. Det er forbudt med lagkontoer på private kontoer. Alle lag skal ha egne økonomiansvarlige samt egen lagkonto som skal ligge under idrettslagets kontostruktur i Sparebanken Vest. Har laget ditt behov for lagkonto, ta kontakt med daglig leder Pål på epost [email protected]

Her finner du nyttig informasjon om økonomistyring i Sædalen IL.

Idrettslaget har egen regnskapsfører som har fakturamottak for oss. Har du en refusjonssak sendes denne til [email protected] og har du en faktura som skal betales for laget sendes denne til [email protected] Merk: Henvendelser til disse kontoene behandles maskinelt, det betyr at alle refusjonssaker eller fakturaer må lagres og sendes som PDF.


Dugnadsarbeid:

I Sædalen IL oppfordrer vi til dugnadsarbeid. Foreldre som ikke har trener eller laglederoppgaver må være med å bidra rundt laget ved annet dugnadsarbeid. Det er ønskelig at salgsdugnader koordineres med avdelingsleder og daglig leder for å sikre at ikke lag konkurrerer med hverandre på samme tid i Sædalen. Når det gjelder loddsalg kan lagene benytte Sponds skrapelodd, men vær obs på at Spond tar en cut av inntektene fra loddsalget. Det er også mulig å selge loddbøker, men i perioden november til desember er dette forbeholdt Sædalen ILs julelotteri. Det er et krav at retningslinjene til Lotteritilsynet følges og at det koordineres internt i Sædalen IL for hvilken periode man kan selge lodd.

Det er ellers muligheter for å ha salgsstand ved Extra i Sædalen, melde seg til ryddedugnad i regi Bergen kommune mot tilskudd, eller andre tiltak for å skaffe inntekter til lagkassen.