Sædalen IL søker kandidater til ulike styreverv

I mars avholder Sædalen IL årsmøte og på årsmøtet gjennomføres valg av styrerepresentanter. Dette er idrettslagets styrende organ som bestemmer retning for klubben. Valgkomiteen har startet sitt arbeidet og de tar i mot forslag til kandidater til hovedstyret samt avdelingsstyrene.

Vi er heldige å allerede ha mange engasjerte styremedlemmer idag, disse vil få en henvendelse fra valgkomiteen om de ønsker å sitte i sitt verv videre og må vurdere dette ut fra hva de har tid, energi og lyst til!

For å utvikle idrettslaget videre trenger uansett noen nye engasjerte, driftige og deltakende medlemmer som ønsker å gjøre en innsats for idrettslaget vårt. Hvis du ønsker å være med på å forme Sædalen IL sin vei så er du hjertelig velkommen til å melde deg som kandidat eller tipse oss om aktuelle kandidater du kjenner til. Send en epost til [email protected].

Valgkomiteen kommer med sin innstilling til hvem som de mener skal lede idrettslaget og avdelingsstyrene fremover. Innstillingen legges frem- og velges på årsmøtet.

Følgende roller er det behov for å fylle i 2024:

Hovedstyret:

Styremedlem: Sponsorarbeid

 • Bistå med kontakt inn mot sponsorer, utarbeide Sædalen IL som sponsorobjekt, bidra i oppfølging av sponsorer.

*Spørsmål til hovedstyret kan sendes til: [email protected]


Fotballstyret:
Styremedlem: Utvikling klubb

 • Hovedansvar for fiks FIKS (registrering av lag og dommer, spillere, overganger)
 • Kvalitetsklubb prosess: bistå med klubbhåndbok arbeid, utarbeide oversikt over trenerkompetanse mm, kontaktperson (sammen med daglig leder) mot kretsen i prosess arbeid med kvalitetsklubb

Styremedlem: Utstyrsansvarlig

 • Ansvarlig for bestilling og fordeling av utstyr i fotballavdelingen i samarbeid med daglig leder.
 • Distribuere informasjon til lagledere ang draktkampanjer og søknadsfrister på tilskudd
 • 2024: Organisere system for drakter

Styremedlem: Dommeransvarlig

 • Følge opp dommere løpende på feltet, være en trygghet dersom hets oppstår, gi feedback
  • Kretsen bistår ved eventuelt behov for oppdatering av reglement
 • Sette opp dommere til kamper og serieturneringer.
 • Kontaktperson for dommere
 • Fasilitere dommerkurs (1.gang per år) og dommerforum (2.ganger per år).
 • Oppdatere klubbens dommerliste, samt distribuere denne til samtlige lag i klubben.
 • Bidra til at dommere holder fokus på FAIR PLAY i dommergjerningen

*Spørsmål til fotballstyret kan sendes til: [email protected]


Håndballstyret:
Styremedlem: Økonomiansvarlig

 • Dialog med lagkasse ansvarlige i avdelingen og sørge for at bilag er på plass ved betaling.
 • Godkjenne betalinger i bank fra lagkassene og godkjenne fakturaer for avdelingen (turneringspåmelding, faktura fra krets o.l.) via Power Office.
 • Dialog med regnskapsfører og daglig leder ang økonomien i avdelingen
 • Fordele dugnadspenger fra klubbstyrt dugnad: vertskapsrollen og arrangement i helgene
 • Oversikt over turneringsdeltagelse hos de ulike lagene (2 turneringer i året dekkes av klubb).
 • Sette opp budsjett for avdelingen
 • Har til enhver tid oversikt over avdelingens økonomiske situasjon og følger opp denne. Legge frem økonomisk statusrapport til hvert styremøte

Styremedlem: Utvikling klubb (lisens, kontakt mot krets o.l.)

 • Dialog med håndballkretsen: påmelding av lag, serieturneringer, sende inn lisens, melde på dommere
 • Klubbhuset prosess: bistå med klubbhåndbok arbeid, utarbeide sportsplan, kontaktperson (sammen med daglig leder) mot kretsen i prosess arbeid med klubbhus
 • Sponsorarbeid mot avdelingen og i klubb

Styremedlem: Dommeransvarlig

 • Følge opp dommere løpende på feltet, være en trygghet dersom hets oppstår, gi feedback
  • Kretsen bistår ved eventuelt behov for oppdatering av reglement
 • Kontaktperson for dommere
 • Fasilitere dommerkurs (1.gang per år) og dommerforum (3.ganger per år).
 • Oppdatere klubbens dommerliste, samt distribuere denne til samtlige lag i klubben.
 • Bidra til at dommere holder fokus på FAIR PLAY i dommergjerningen
 • Godkjenne dommerregninger

Styremedlem: Utstyrsansvarlig

 • Ansvarlig for bestilling og fordeling av utstyr i fotballavdelingen i samarbeid med daglig leder.
 • Organisere, hente inn og ha oversikt over drakt behovet i avdelingen.
 • Distribuere informasjon til lagledere ang draktkampanjer og søknadsfrister på tilskudd


*Spørsmål til håndballstyret kan sendes til: [email protected]


Nå ønsker de innspill på aktuelle kandidater til hovedstyret, har du forslag er det fint om du sender det til [email protected]