Administrasjon

Idrettslaget har en administrativ ledelse som er hovedstyrets forlengede arm i den daglige driften av idrettslaget og anleggene.

Kontaktinformasjon og roller administrasjon:

Daglig leder Sædalen Idrettslag, Vilde: [email protected]

Daglig leder Sædalen Idrettspark, Pål: [email protected] 

Spiller og trenerutvikler i fotballavdelingen, Marcin: [email protected]  

Hovedinstruktør, Guro: [email protected]

Prosjektmedarbeider, Olav: [email protected]