Politiattest

Idretten skal vær et trygt sted for barn og ungdom! Sædalen IL krever derfor at alle trenere, ledere og tillitsvalgte over 15 år kan fremvise gyldig politiattest. For å håndtere og oppbevare politiattest benytter Sædalen IL seg av systemet «ManyMore» (tidligere RightPerson). Gjennom ManyMore kan man enten laste opp gyldig politiattest eller bestille ny.


Steg for steg, søknad om politiattest:

Gjennom Manymore kan man enten laste opp gyldig politiattest eller bestille ny. Alle med verv i klubben får en invitasjon og må logge inn via manymore sin plattform. Etter å ha logget inn og lagt inn personopplysninger får man valget om å laste opp eksisterende gyldig politiattest, eller søke om ny. Ved behov for ny politiattest legger ManyMore ved følgebrev slik at prosessen går automatisk.
Du mottar politiattest i digipost, også må du selv huske å legge denne inn i systemet. Systemet kontrollerer attesten og sjekker for eventuelle avvik. Det er bare politiattest ansvarlig i Sædalen IL som har tilgang til de fulle rapportene.

*ManyMore følger alle lovpålagte krav om GDPR og personvern

Her følger informasjon om prosessen hvis du skal søke fra politiet.

Steg 1

Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

Her må du selv krysse av stillingstype. Er du frivillig trener/leder/tillitsvalgt skal du velge «Nytt verv i frivillig organisasjon». Er du i et ansettelsesforhold skal du velge et av de andre alternativene.

I bekreftelsen har idrettslaget fylt ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemler å vise til:

– Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

– Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Steg 2 Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk. Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden. Elektronisk søknad om politiattest.

Logg innLogg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides etc. Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under «kontaktinformasjon», fyll inn e-postadresse og telefonnummer. Under «Formål med attesten» velger du «Frivillige organisasjoner» for både «Kategori» og «Formål. Under «Legg ved bekreftelse på formål» legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). Trykk «Send søknad».

Teknisk informasjon Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

Steg 3 Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er noen uker. Politiet sender attesten som ordinær post / elektronisk post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Steg 4 Last opp politiattesten i ManyMore.

Politiattesten må legges inn og forvises innen 3 mnd fra den ble utsendt fra politiet. Dersom du innehar samme verv over flere år vil politiattesten være gyldig såfremt du ikke bytter stilling eller får andre oppgaver.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mer informasjon rundt politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi…