Beredskapsplan

Beredskapsplan for Sædalen IL ved smitteutbrudd av covid-19

Sædalen IL har aktive medlemmer i alderen 4 år til 80+ år. Vi har utarbeidet en beredskapsplan som skal ivareta medlemmenes helse og sikkerhet. Denne planen gjelder for all aktivitet i regi Sædalen IL og er styrende for alle utøvere, trenere, ledere, lag, grupper og avdelinger i idrettslaget.

Beredskapsplanen er vedtatt hovedstyret i samråd med avdelingsledere for de respektive idrettsgrenene 05.11.2020. Risikovurdering og oppgavene i beredskapsplanen løses av hovedstyret og daglig leder i samråd med avdelingsledere for de respektive idrettsgrenene.

Les beredskapsplanen til Sædalen IL her: