Idrettsskole

Idrettsskolen til Sædalen IL er et populært tilbud som vi i dag har for barn født i 2015, 2016 og 2017. 

Idrettsskolens aktiviteter gjennomføres innenfor retningslinjene for organisert aktivitet og godt smittevern. Vi har innarbeidet gode rutiner på dette og høstet erfaringer som vi tar med oss ved oppstart av høstens aktiviteter. Per 16.august 2021 har vi nå kun ledige plasser på 2015-partiet, venteliste på de andre partiene.

Påmelding av nye medlemmer og spørsmål skjer via e-post til [email protected]

Påmelding må inneholde:
Barnets navn, fødselsdato, foreldrens navn, adresse, e-post og mobil.

Vi oppfordrer foreldre til å melde seg som hjelpetrenere. Disse skal bistå hovedinstruktør med å gjennomføre gode aktiviteter for barna.

For ikke å få for mange barn per gruppe har vi satt en grense på antall barn for å kunne organisere idretten best mulig. Når gruppene er fulle vil det være mulighet for å sette seg på venteliste hvor vi vil ta kontakt så snart det blir ledig plass.

Om idrettsskolen

Gjennom idrettskolen ønsker vi at barna skal få leke og ha det gøy sammen, få utvikle seg og føle mestringsglede. Vi vil legge vekt på utvikling av grovmotoriske ferdigheter som å hoppe, løpe, klarte, balansere, hinke og kaste/fange.

Etter hvert som de blir eldre vil de introduseres for ulike idrettsaktiviteter som turn, fotball, dans, basketball, håndball, innebandy og friidrett. Vi vil også prøve å gjennomføre uteaktiviteter som å ake, gå på ski, stå på skøyter om vinteren.

For de aller yngste legges det også vekt på sang og musikk hvor vi bruker kjente sanger og musikkleker for å gjøre treningen til en gøy og trygg stund.

Vi har til vanlig venteliste til partiene, og er helt avhengig av flere trenere for å ta inn flere barn. Meld dere gjerne som trener.

Vi arrangerer trenerkurs og oppfølging av nye trenere. Vi anbefaler at det er 3 til 4 trenere pr gruppe for å kunne dele på oppgaver. Se oversikt over treningstider til de ulike gruppene.

Treningstider Sædalen Idrettsskole

Tid Gruppe Hall Alder Kapasitet
Onsdag 17.00 til 18.00 Idrettsskole Nattland skole 2016 Venteliste
Torsdag 17.00 til 18.00 Idrettsskole Nattland skole 2017 Venteliste
Fredag 17.00 til 18.00 Idrettsskole Nattland skole 2015 Ledig

 

Oppstart av timene

De første 15 min av timen brukes til frilek, alle kommer på plass og rigg av utstyr. Vi setter pris på hjelp fra foreldre til rigg av utstyr, underveis i øvelsene og opprydding.

Vi starter timen i ring hvor barna sier navnet sitt (med eller uten foreldre, helt opp til hva barn ønsker). Når barna er tryggere kan de gjerne si hvor gamle de er også.

Etter navnerunden går vi gjennom litt regler; ett fløyt betyr alle må være stille ny info kommer, to fløyt betyr alle barna i ringen.

Idrettsskolen har ikke ansvar for barna, det er foreldrene som har ansvar for sine barn selv om de går på Idrettsskolen. Dersom foreldre forlater hallen må det gjøre avtale med en annen voksen om å ta ansvar. Vi oppfordrer foreldrene til å være i nærheten.