Idrettsskole & SterkEtterSkolen

Idrettsskolen til Sædalen IL er et populært tilbud som vi i dag har for barn født i  2018 og 2019. For barn i 1.trinn til 4.trinn har vi idrettsskoletilbudet «Sterk Etter Skolen » – for ulike målgrupper.  Alle gruppene starter opp aktivitet igjen i uke 34 og holder på til uke 49, deretter starter aktiviteten i uke 3 og holder på til uke 23. Se info om treningstider og partier under. 
Påmelding av nye medlemmer og spørsmål skjer via e-post til [email protected]

Påmelding må inneholde:
Barnets navn, fødselsdato, foreldrenes navn, adresse, e-post og mobil + parti barnet skal delta på. Alle deltakere blir lagt inn i Spond, som benyttes som kommunikasjonskanal mellom trenere og foresatte.

Vi oppfordrer foreldre til å melde seg som hjelpetrenere. Disse skal bistå hovedinstruktør med å gjennomføre gode aktiviteter for barna.

For ikke å få for mange barn per gruppe har vi satt en grense på antall barn for å kunne organisere idretten best mulig. Når gruppene er fulle vil det være mulighet for å sette seg på venteliste hvor vi vil ta kontakt så snart det blir ledig plass.

Treningstider Sædalen IL Idrettsskole & SterkEtterSkolen

Hva TidspunktStedKapasitet
HeltEtterSkolenOnsdag: 16.30 – 17.30Gymsal NOTLedig
Idrettsskole 2018Onsdag: 17.30 – 18.30Gymsal NOTVenteliste
Stjerner etter skolen
(Tilrettelagt
idrettsskole)
Onsdag: 18.30 – 19.30Gymsal NOTLedig
SterkEtterSkolen,
1.trinn – 4.trinn
Torsdag: 16.00 – 17.00Gymsal NOTLedig
Idrettsskole 2019Torsdag: 17.00 – 18.00Gymsal NOTLedig
SterkEtterSkolen,
1.trinn – 4 trinn
Fredag: 15.30 – 16.30SædalshallenLedig

Idrettsskolen: en introduksjon til organisert aktivitet

Gjennom idrettsskolen ønsker vi at barna skal få leke og ha det gøy sammen, få utvikle seg og føle mestringsglede. Vi vil legge vekt på utvikling av grovmotoriske ferdigheter som å hoppe, løpe, klarte, balansere, hinke og kaste/fange.Idrettsskolen har ikke ansvar for barna, det er foreldrene som har ansvar for sine barn selv om de går på Idrettsskolen. Dersom foreldre forlater hallen må det gjøre avtale med en annen voksen om å ta ansvar. Vi forventer at foreldrene til å være i nærheten og bistå ved behov

Etter hvert som de blir eldre vil de introduseres for ulike idrettsaktiviteter som turn, fotball, dans, basketball, håndball, innebandy og friidrett. Vi vil også prøve å gjennomføre uteaktiviteter. 


SterkEtterSkolen: En folkehelseparaply for aktivitet med fokus på bevegelsesglede, mestring og allsidighet. Sterk etter skolen er støttet av Lotteri-og stiftelsestilsynet.

SterkEtterSkolenBarn: allidrett for barn i 1.trinn til 4.trinn i gymsalen på NOT og i Sædalshallen rett etter SFO tid. Variert aktivitet, der klubbens hovedinstruktør leder treningene sammen med assistenter. Foreldre henter barna når treningen er over. Barn kan delta på begge tilbudene (i NOT og Sædalshallen, men vi tilbyr ikke transport mellom skolene).

HeltEtterSkolen: allidrett for barn med usynlige særskilte behov på barneskolen. Variert aktivitet i gymsal, med ulike periodevis fokusområder. Tilbudet passer for barn med psykososiale utfordringer som opplever vanskeligheter med å finne sin plass i den organiserte idretten. Deltakere faller i stor grad mellom tilbud i den ordinære idretten og para-tilbudene. Foresatte eller støttekontakt må være med i aktivitet og bistå med rigging/ryddig til økt.
– Tilbudet er en pilot og har ikke vært gjennomført tidligere, vi ønsker gjerne at foresatte eller støttekontakter hjelper oss med å forme tilbudet og kommer med innspill på aktiviteter og organisering!

StjernerEtterSkolen: Allidrett for barn med nedsatt funksjonsevne, psykiske og/eller fysiske. Treningene vil ha fokus på mestring, variasjon og allsidighet. Foresatte eller støttekontakt må være med i aktivitet og bistå med rigging/ryddig til økt.
– Tilbudet er en pilot og har ikke vært gjennomført tidligere, vi ønsker gjerne at foresatte eller støttekontakter hjelper oss med å forme tilbudet og kommer med innspill på aktiviteter og organisering!


Oppstart av alle partier

Vi starter timen i ring hvor barna sier navnet sitt (med eller uten foreldre, helt opp til hva barn ønsker).

Etter navnerunden går vi gjennom regler; ett fløyt betyr alle må være stille ny info kommer, to fløyt betyr at alle barna skal samles i ring.

De første 15 min av timen brukes til frilek, alle kommer på plass og rigg av utstyr. Vi setter pris på hjelp fra foreldre til rigg av utstyr, underveis i øvelsene og opprydding.

Når timen er ferdig samles alle barn og instruktører i ring for å si takk for idag og for at barna skal kunne si hva de ønsker å ha mer av. Vi kan ikke ta med alle ønsker men forsøker å variere tilbudene slik at alle finner glede, mestring og noe de liker å holde på med.


Pris:
Deltakelse på Idrettsskole og Sterk Etter Skolen krever innmelding i klubben og betaling av medlemskontingent. Kontingentstruktur for 2023 finner dere her. Tilbudene har ingen treningsavgift utover medlemskontingent.


Spørsmål om noen av tilbudene? Ta gjerne kontakt med hovedinstruktør Guro på [email protected] eller daglig leder Vilde på [email protected]