Idrettsskole

Idrettsskole fra 4 til 10 år:

Gjennom idrettskolen ønsker vi at barna skal få leke og ha det gøy sammen, få utvikle seg og føle mestringsglede. Vi vil legge vekt på utvikling av grovmotoriske ferdigheter som å hoppe, løpe, klarte, balansere, hinke og kaste/fange.

Etter hvert som de blir eldre vil de introduseres for ulike idrettsaktiviteter som turn, fotball, dans, basketball, håndball, innebandy og volleyball. Vi vil også prøve å gjennomføre uteaktiviteter som å ake, gå på ski, stå på skøyter om vinteren.

For de aller yngste legges det også vekt på sang og musikk hvor vi bruker kjente sanger og musikkleker for å gjøre treningen til en gøy og trygg stund.

Turngruppe for skolebarn

Turngruppen er for gutter og jenter fra 6 år og er en del av tilbudet til idrettsskolen. Gruppen vil gå parallelt med idrettskolen. Eksisterende medlemmer vil bli prioritert ved inntak og det vil bli satt krav til oppmøte. Her vil barna bli kjent med ulike basisferdigheter og grunnelementer innenfor turn.

Disse ferdighetene og grunnelementene er:

Fiksering – Balanse – Rotasjon – Fraskyv/stem – Landinger

Parøvelser/Pyramider – Rytmisk arbeid med småapparater

Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett

Vi har dessverre lange ventelister på Idrettsskolen. Alle som har søkt om plass beholder plassen sin på venteliste, og trenger ikke å søke på nytt.

Grunnet begrenset hallplass og stor pågang har vi vært nødt til å heve nedre aldersgrense for å starte på Idrettsskolen til 4 år. Dere som har søkt om plass før 6.august for barn under 4 år vil likevel få beholde ventelisteplassen deres.

Har du lyst til å hjelpe til?

Vi arrangerer trenerkurs og tett oppfølging av nye trenere. Vi anbefaler at det er 3 til 4 trenere pr
gruppe for å kunne dele på oppgaver. Se oversikt over treningstider til de ulike gruppene.

Treningstider Sædalen Idrettsskole

Tid Gruppe Sal Alder Kapasitet
Tirsdag 17.00 til 18.00 Idrettsskole Sædalen Skole 2 saler* 5 år Fullt
Tirsdag 17.00 til 18.00 Idrettsskole Sædalen Skole 1 sal* 4 år Fullt
Tirsdag 18.00 til 19.00 Idrettsskole Sædalen Skole 2 saler* 5-6 år Fullt
Tirsdag 18.00 til 19.00 Idrettsskole Sædalen Skole 1 sal* 7-8 år Hvis trenere
Onsdag 17.00 til 18.00 Turn Sædalen Skole sal 2 og 3 7-10 år Fullt
Onsdag 17.00 til 18.00 Ball Sædalen Skole sal 1 7-10 år Hvis trenere

* Partiene rullerer på salene etter avtale

Påmelding av nye medlemmer og spørsmål skjer via ny e-post til [email protected]

Påmelding må inneholde:
Barnets navn, fødselsdato, foreldrens navn, adresse, E-post og mobil.

For ikke å få for mange barn per gruppe har vi satt en grense på antall barn for å kunne organisere
idretten best mulig. Når gruppene er fulle vil det være mulighet for å sette seg på venteliste hvor vi
vil ta kontakt så snart det blir ledig plass.

Oppstart av timene

De første 15 min av timen brukes til frilek, alle kommer på plass og rigg av utstyr. Vi setter pris på
hjelp fra foreldre til rigg av utstyr, underveis i øvelsene og opprydding.

Vi starter timen i ring hvor barna sier navnet sitt (med eller uten foreldre, helt opp til hva barna
ønsker). Når barna er tryggere kan de gjerne si hvor gamle de er også.

Etter navnerunden går vi gjennom litt regler; et fløyt betyr alle barna i ringen, 2 fløyt betyr alle må
være stille ny info kommer.

Idrettsskolen har ikke ansvar for barna, det er foreldrene som har ansvar for sine barn selv om de går på Idrettsskolen. Dersom foreldre forlater hallen må det gjøre avtale med en annen voksen om å ta ansvar. Vi oppfordrer foreldrene til å være i nærheten.

[slideshow id=8]