Sportsplan og øvelsesbank for fotball

Sædalen IL har utarbeidet ny sportsplan, trenerhåndbok og øvelsesbank for fotballavdelingen.

Fotballavdelingen har utarbeidet ny sportsplan som skal være det overordnete planverket for det sportslige arbeidet i Sædalen IL. Samtidig er det utarbeidet kortversjoner for henholdsvis barnefotballen og ungdomsfotballen. Det er også utarbeidet trenerhåndbok og øvelsesbank for både barnefotballen og ungdomsfotballen. Dette er verktøy som vi ønsker skal gi trenerne et løft i treningshverdagen og som skal bidra til det sportslige arbeidet på feltet med sikte på at utøverne skal få et fotballtilbud med høy kvalitet og som møter barn og unges forventninger.

Sportsplanen, komplett versjon:

Sportsplan, kortversjon for barnefotballen:

Sportsplan, kortversjon for ungdomsfotballen:

Trenerhåndbok 5-12 år:

Trenerhåndbok 13-15 år:

Øvelsesbank 6-12 år:

Øvelsesbank 13-15 år:

Øktplan 12-15 år, dødballtrening i spill:

Kontaktpersoner for sportsplan, trenerhåndbok og øvelsesbank er Arnfinn Osmundsvaag, Trond Arild Klever, Marius S. Lystad, Roar Fredriksen og Rune Danielsen.


Video om fremtidens idrettspark i Sædalen her.