Sportsplan og øvelsesbank for fotball

Sædalen IL har utarbeidet ny sportsplan, trenerhåndbok og øvelsesbank for fotballavdelingen.

Fotballavdelingen har utarbeidet ny sportsplan som skal være det overordnete planverket for det sportslige arbeidet i Sædalen IL. Samtidig er det utarbeidet kortversjoner for henholdsvis barnefotballen og ungdomsfotballen. Det er også utarbeidet trenerhåndbok og øvelsesbank for både barnefotballen og ungdomsfotballen. Dette er verktøy som vi ønsker skal gi trenerne et løft i treningshverdagen og som skal bidra til det sportslige arbeidet på feltet med sikte på at utøverne skal få et fotballtilbud med høy kvalitet og som møter barn og unges forventninger.

Styringsdokument for hospitering (lastet opp 12.04.22):

Sportsplanen, komplett versjon (lastet opp 09.03.22):

Sportsplan, kortversjon for barnefotballen (lastet opp 08.09.21):

Sportsplan, kortversjon for ungdomsfotballen (lastet opp 09.03.22):

Trenerhåndbok 5-12 år (lastet opp 08.10.21):

Trenerhåndbok 13-15 år (Lastet opp 08.09.21):

Øvelsesbank 6-12 år (lastet opp 10.08.21):

Øvelsesbank 13-15 år (lastet opp 10.08.21):

Øktplan 12-15 år, dødballtrening i spill (lastet opp 14.09.21):

Kontaktpersoner for sportsplan, trenerhåndbok og øvelsesbank er Arnfinn Osmundsvaag, Trond Arild Klever, Marcin Wodka, Roar Fredriksen og Rune Danielsen.