Sædalen oppvekst- og idrettspark

*Klubbhus *11-er kunstgressbane *7-er kunstgressbane *treningspark *aktivitetspark *friidrettsanlegg *sandsportanlegg *sosiale møteplasser *lekeplasser *vannspeil *buldrevegger *tomtereserve til idrettshall for å møte vekst i fremtiden.

Sædalen IL ønsker gjennom idretten å skape sterke vennskapsbånd og gode nettverk i nærmiljøet.

Sædalen oppvekst- og idrettspark vil bli en god møteplass i et byområde som trenger å få utbedret anleggssituasjonen. Det vil samtidig skape mye positiv aktivitet på tvers av generasjoner og stimulere både organisert og egenorganisert aktivitet i Sædalen.

Her presenterer vi drømmen for Sædalen oppvekst- og idrettspark! Skisseprosjektet er sendt inn til kommunen og skal tas med i vurderingen av pågående reguleringsplanarbeid i Sædalen. Les en kortfattet beskrivelse av prosjektet her:

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL