Styret og administrasjon

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet samles i løpet av mars måned hvert år for å behandle årsmelding, regnskap, foreta valg og behandle eventuelle andre innkomne saker. Sædalen IL videre er organisert med et hovedstyre som mellom årsmøtene er det høyeste organet i idrettslaget og har det overordnede driftsansvaret av idrettslaget. I tillegg er det etablert avdelingsstyrer / ledere for de respektive idrettsgrenene, og en administrasjon som fungerer som styret sin forlengede arm.


Hovedstyret i 2023:

Styreleder: Wilhelm Martin Monsen (valgt til 2025)
Nestleder: Cecilie Øvredal Sirevaag (valgt til 2026)
Styremedlem: Ole Eidsheim (valgt til 2025)
Styremedlem: Tomas Finnøy (valgt til 2026)
Styremedlem: Kevin Cruickshanks (valgt til 2025)
Styremedlem: Jan Ove Næss (valgt til 2026)
Styremedlem: Henriette Fjerdingren (valgt til 2026)
Varamedlem: Reidun Helle-Johnsen (valgt til 2025)
Varamedlem: Fredrik Johansen (valgt til 2026)

Henvendelser til hovedstyret sendes til [email protected]


Styrets årsplan:

Revidert styreplan publiseres i løpet av april

Styreinstruks for hovedstyret i Sædalen IL:

Verdidokument Sædalen Idrettslag 2024 – 2025


Generelle henvendelser [email protected]
Styret i Sædalen ILWilhelm Monsen [email protected]
Daglig leder Sædalen ILVilde Brodahl [email protected]
Daglig leder Sædalen
Idrettspark (anlegg)
Pål Hafstad Thorsen[email protected]
Leder FotballVasan Singaravel[email protected]
Leder BarnefotballArnfinn Osmundsvåg[email protected]
Leder HåndballHenriette Schaathun[email protected] 
Leder InnebandyRoger Lillebø-Hansen[email protected]
Leder IdrettskolenGuro Eline Gjesdal[email protected]
Leder FairPlayStig Ove Martinsen
Trener- og spillerutvikler FotballMarcin Wodka[email protected] 

Organisasjonskart Sædalen Idrettslag 2023 / 2024