Årsmøte Sædalen IL 2022

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte mandag 28.mars klokken 20.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Årsmøtet vil i 2022 bli arrangert digitalt. Det vil si at du kan følge og delta på årsmøtet

Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner man seg i chatten på videomøtet.


Per 25.03.22 er sakspapirene ikke fullstendige. Årsregnskap, forslag til budsjett samt årsmelding legges ut fortløpende når disse blir klare.


Saksliste:

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap for 2021.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2022
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.

Forslag til vedtak: Godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere:

Forslag til vedtak: Pål Hafstad Thorsen velges til møteleder. Thorsen og Vilde Brodahl velges til referenter.

Forslag til vedtak: Eivind Sjaastad og Cecilie Ø. Sirevaag velges til protokollunderskrivere.


Sak 3: Behandling av årsberetning for Sædalen IL og gruppeårsberetninger.


Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap for 2021.


Sak 5: Behandle forslag og saker, herunder fastsetting av medlemskontingent.


Sak 6: Behandle budsjett for 2022


Sak 7: Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomite.