C19 – Sædalshallen

Velkommen til Sædalshallen!

For å trygge hverdagen for alle brukerne av hallen i forbindelse med koronapandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for bruk av hallen. Retningslinjene gjelder for Sædalen IL og besøkende lag. Sædalen IL er vertskap og ansvarlig.

Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, samt Bergen kommune sine særregler https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus både i forhold til trening og arrangement.

Merk: For treningskamper gjelder samme regler som for trening, det vil si ingen utover spillere/trenere i hallen.

De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.

GENERELLE SMITTEVERNSRÅD:

 • Om du er syk – hold deg hjemme – alltid
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid
 • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid

GENERELLE REGLER FOR HALLEN:

 • Sædalshallen er låst inntil videre, både på ukedager og i helger. Lag, dommere og publikum slippes inn av hallvert ved hoveddør oppe.
 • Vi har et maks antall tilskuere på 50 personer innendørs på samme tid.
 • Toaletter holdes åpent, men begrens bruken og vær nøye med å vaske hendene.
 • Unntak fra 1-meters regelen gjelder kun for lag under oppvarming og kamp. Regelen opprettholdes før og etter kamp samt på innbytterbenken, tribunen og fellesareal i aulaen.
 • Kiosk er åpen i begrenset form på helgearrangement med salg av drikke, men vi tar kun imot betaling med Vipps.
 • Alle er forpliktet til å ivareta smittevern og hygienetiltak.

FOR SPILLERER, LAGLEDERE/TRENERE OG DOMMERE:

 • Spillere, trenere/lagleder og dommere må være registrert i TA.
 • Spillere under 11 år må fylle ut spillerlister og sende til [email protected] før kampdagen. Lister kan finnes på følgende link:  https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter/2020/09/spillerliste-for-spillere-under-11–ar/
 • Vi har kun 1 hall og første del av oppvarming må planlegges utendørs og / eller i gang innendørs før hall er ledig. Lagene slippes inn i bygget ca 30 min før kampstart.
 • Bag og utstyr tas med inn i hallen når siste del av oppvarming kan foregå i hall.
 • Husk medbrakt hånddesinfeksjonsmiddel. Vask/desinfiser hendene ved ankomst samt før og etter kamp.
 • Garderobene holdes stengt. Utøverne anmodes om å komme ferdig påkledd til kamp.
 • Vi ber om at utøverne har fylt opp vannflaskene sine før de kommer til Sædalshallen
 • Når kamp er ferdig, samles lagene og bruker utgang bak sekretariat og går ut hoveddør nede eller oppholder seg i aulaen til neste kamp.
 • Eventuelt klister MÅ fjernes med klisterfjerner i hall før de vasker hender på toalett i aulaen.

FOR PUBLIKUM:

 • Publikum slippes inn av vakt ved hoveddør oppe så snart arrangør er klar.
 • Tribunen har kapasitet til 30 stk og skal tømmes før publikum til neste kamp slippes inn.
 • Alle MÅ registrere seg på Sædalen ILs smittevern-app.
 • Inngangsbillett (kr 50) kan kun kjøpes via Vipps til Sædalen IL nummer #127616 og ikke med kontanter.
 • Alle må vaske/desinfisere hender når de går inn i bygget.
 • Alle må forlate tribunen, gå ned trapp i aulaen så snart kamp er ferdig. Der kan publikum oppholde seg imellom kamper dersom antallet ikke overskrider 50.
 • Benytt hoveddør nede når dere skal forlate bygget

Registrering til kamp og trening: Alle som ikke føres i spillelister skal registrere seg i Sædalen ILs smittevern-app ved ankomst til Sædalshallen: