C19 – Sædalshallen

Velkommen til Sædalshallen!

For å trygge hverdagen for alle brukerne av hallen i forbindelse med koronapandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for bruk av hallen. Retningslinjene gjelder for Sædalen IL og besøkende lag. Sædalen IL er vertskap og ansvarlig.

I tillegg til informasjon nedenfor ber vi alle som har spillere under 11 år om å fylle ut spillerlister og sende disse til [email protected]

Bruk NHF sine lister: https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter/2020/09/spillerliste-for-spillere-under-11–ar/

Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, samt Bergen kommune sine særregler https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus både i forhold til trening og arrangement.

Merk: For treningskamper gjelder samme regler som for trening, det vil si ingen utover spillere/trenere i hallen.

De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.

  • Alle skal være friske, ingen skal ha sykdomstegn. Er du i tvil, stå over og kontakt lege.
  • Alle er forpliktet til å ivareta smittevern og hygienetiltak.
  • Unntak fra 1-meters regelen gjelder kun under oppvarming og på banen. Regelen opprettholdes før og etter kamp.
  • Banene er tilgjengelig for lagene rett før kamp. Oppvarming bør derfor planlegges utendørs eller på begrenset areal inne.
  • Garderobene holdes stengt. Utøverne anmodes om å komme ferdig påkledd til kamp.
  • Toaletter holdes åpent, men begrens bruken og vær nøye med å vaske hendene.
  • Vi ber om at utøverne har fylt opp vannflaskene sine før de kommer til Sædalshallen.
  • Kiosk holdes stengt inntil videre.
  • På tribunen i Sædalshallen tillater vi inntil 48 ledsagere/tilskuere. Det vil si at vi har plass til to (2) ledsagere/tilskuere per deltaker fra besøkende lag.
  • Inngangsbillett kan kun kjøpes via Vipps til Sædalen IL nummer #127616 og ikke med kontanter.

Registrering til kamp og trening: Alle som ikke føres i spillelister (trenere, støtteapparat og publikum) skal registrere seg i Sædalen ILs smittevern-app ved ankomst til Sædalshallen: