Medlemskap og kontingent


Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt.

Sædalen IL bruker SPOND som sitt medlemssystem, som system for å sende ut kontingent og treningsavgift og som kommunikasjonskanal internt i grupper, mellom trenere/lagledere og foresatte, mellom klubb og lagene og mellom klubb og avdelingene. ALLE medlemmer skal være registrert i spond med egen profil (gjelder både utøvere og tillitsvalgte rundt laget). Medlemmer under 18 år skal ha foresatte koblet mot sin profil.


Kontingentstrukturen i Sædalen IL er lagt opp med medlemskontingent + treningsavgift. Det er årsmøte som fastsetter kontingent og treningsavgift for kommende år. Medlemskontingenten definerer om du er medlem av idrettslaget eller ikke, og er blant annet viktig for å være dekket av idrettens forsikringsordninger dersom det skulle oppstå skade.
Treningsavgiften baseres på hvilke idretter du er aktiv i, og er lav for å stimulere til at barn og unge kan delta i flere idrettsgrener i Sædalen IL.

  • All trening- og deltakelse i turnering foregår på eget ansvar dersom en ikke har betalt medlemskontingent og/eller treningsavgift. Det er medlemmet ansvar å påse at medlemskontingent og treningsavgift er betalt.

Struktur kontingent – og treningsavgift 2024

Personer med tillitsverv eller oppgaver i Sædalen IL må i henhold til NIFs retningslinjer være betalende medlemmer av idrettslaget. Gitt at den frivillige innsatsen er bærebjelken i idrettslaget ønsker hovedstyret å stimulere til at trenere, ledere og andre verv har lav medlemsavgift. Medlemsavgift for trenere, ledere og andre verv er kroner 100,-.

  • For trenere og ledere som deltar i aktivitet med kamper/turneringer som krever lisens og forsikringsordninger er kontingenten kroner 600,- i tråd med «mosjonsmedlem».

Medlemskontingenten- og treningsavgiften går med til å dekke utstyr (baller, kjegler, vester, mål, køller, sportstape, isposer, klister, antibac, mm) samt bekledning og utstyr til trenere, honorar til dommere, påmeldingsavgift til seriespill og cuper, forsikring, medlemssystem, økonomisystem, regnskapstjenester og daglig drift.


Kontingent og treningsavgift gjelder kalenderåret og sendes ut etter årsmøtet (mars / april mnd), gjennom medlemssystemet Spond*

  • Slutter du i idrettslaget mellom 1.januar og 1.juli skal halv kontingent og treningsavgift betales for inneværende år. Slutter du etter 1.juli skal hele kontingenten og treningsavgiften betales**.
  • Innbetalt kontingent- og treningsavgift vil ikke bli tilbakebetalt dersom en melder seg ut i løpet av sesongen.
  • For deltakere som begynner på aktivitet etter sommerferien (fra august) sendes det ut halv årskontingent på høsten (oktober mnd og deretter løpende ved innmelding)

*Noen opplever problemer med å motta betalingsforespørsel i spond, ta  kontakt med klubben på [email protected] hvis dette gjelder deg!
**Utmelding gjøres via [email protected]


Betalingsutfordringer

Ingen i Sædalen IL skal gå glipp av aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Hovedstyret ønsker at idrettslaget skal bistå familier som trenger drahjelp. Ta kontakt med administrasjonen ([email protected] / [email protected]) så finner vi en løsning sammen. Det er også mulighet for å dele opp betalingene ved behov.

  • Som nevnt er det viktig at medlemskontingenten og treningsavgift betales. Dersom en ikke har betalt regnes man ikke som gyldig medlem av idrettslaget, noe som vil kunne skape problemer blant annet ved skader. Da er det bedre at man tar kontakt med oss i forkant slik at vi kan finne en løsning sammen. Det viktigste er at de unge får ta del i idretten!

Bergen kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på en valgfri fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i Bergen som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Det kan gis støtte til en konkret fritidsaktivitet med inntil kr. 3.000,- pr. år. Ordningen gjelder barn fra 1. klasse til de er 18 år. Beløpet skal dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reise i tilknytning til aktiviteten. Stønaden kan ikke fordeles på flere aktiviteter. Denne støtteordningen har ingen søknadsfrist. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Les mer og søk her


Har du spørsmål om kontingent, ta kontakt på epost: [email protected]

Ønsker du å bli medlem i Sædalen IL? Meld deg inn her

Nysgjerrig på medlemsfordelne i Sædalen IL? Sjekk de ut her: https://sedalenil.no/medlemsfordeler/