Medlemskap og kontingent

Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt

Kontingentstrukturen i Sædalen IL har vært uendret siden 2015, men årsmøtet 2019 besluttet en ny kontingentstruktur. Årsmøtet besluttet å øke medlemsavgiften i alle årsklasser med kroner 250,- i året, men at treningsavgiften forblir uendret. På den måten kan lav treningsavgift stimulere til at barn og unge kan delta i flere idrettsgrener i Sædalen IL.

Sædalen IL ønsker at terskelen skal være lav slik at alle skal kunne være medlem og delta på aktiviteter. Samtidig trenger idrettslaget inntekter for å bli mer økonomisk bærekraftig, for å finansiere aktiviteten og på den måten sikre høy kvalitet på tilbudet. Kontingenten i Sædalen IL har vært uendret siden 2015. Før den tid var 2012 forrige gang kontingentstrukturen ble endret.

Ingen i Sædalen IL skal gå glipp av aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Hovedstyret ønsker derfor at idrettslaget også i fremtiden skal bistå familier som trenger drahjelp.

Har du spørsmål om kontingent, ta kontakt på epost [email protected]