Medlemskap og kontingent

Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt.

Kontingentstrukturen i Sædalen IL er lagt opp med medlemskontingent + treningsavgift. Treningsavgiften er lav for å stimulere til at barn og unge kan delta i flere idrettsgrener i Sædalen IL. Det er årsmøte som fastsetter kontingent og treningsavgift for kommende år.

Medlemskontingenten går med til å dekke utstyr (baller, kjegler, vester, mål, køller, sportstape, isposer, klister, antibac, mm) samt bekledning og utstyr til trenere, honorar til dommere, påmeldingsavgift til seriespill og cuper, forsikring, medlemssystem, økonomisystem, regnskapstjenester og daglig drift.

Struktur kontingent – og treningsavgift 2023

Personer med tillitsverv eller oppgaver i Sædalen IL må i henhold til NIFs retningslinjer være betalende medlemmer av idrettslaget. Gitt at den frivillige innsatsen er bærebjelken i idrettslaget ønsker hovedstyret å stimulere til at trenere, ledere og andre verv har lav medlemsavgift. Medlemsavgift for trenere, ledere og andre verv er kroner 100,-. For trenere og ledere som deltar i aktivitet med kamper/turneringer som krever lisens og forsikringsordninger er kontingenten kroner 550,- i tråd med «mosjonsmedlem».


Kontingent og treningsavgift for kalenderåret sendes ut på våren (april mnd), gjennom spond. For deltakere som begynner på aktivitet etter sommerferien sendes det ut halv årskontingent på høsten (oktober mnd og deretter løpende ved innmelding).
*Noen opplever problemer med å motta betalingsforespørsel i spond, ta kontakt med klubben på [email protected] hvis dette gjelder deg!

Ingen i Sædalen IL skal gå glipp av aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Hovedstyret ønsker derfor at idrettslaget også i fremtiden skal bistå familier som trenger drahjelp.

Har du spørsmål om kontingent, ta kontakt på epost [email protected]

Ønsker du å bli medlem i Sædalen IL? Meld deg inn her

Nysgjerrig på medlemsfordelne i Sædalen IL? Sjekk de ut her: https://sedalenil.no/medlemsfordeler/