Reise og overnatting

Alle som representerer Sædalen IL, skal opptre i tråd med det klubben står for. Hovedstyret og avdelingsstyrene har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon av klubben. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Lagledelsen kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar og det bør derfor alltid være med andre voksen-ressurser som har ansvar for reiseledelse. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige fra foreldregruppen.

Retningslinjer for reise og overnatting gjennom Sædalen IL: