Markedsundersøkelse

Ved gjennomføring av undersøkelsen skal du gjennom tre skjemaer. Rekrutteringsskjema, kvalifiseringsskjema og testskjema.

Her er lenke til rekrutteringsskjema og kvalifiseringsskjema:

https://easyfact.no/reply/ornitnyykg?cell=Cheese_NO_G57

https://easyfact.no/reply/ornitnyykg?cell=Cheese_EU_H32

https://easyfact.no/reply/ornitnyykg?cell=Chili_NO_S15

https://easyfact.no/reply/ornitnyykg?cell=Chili_EU_T64

Skjema for produkttesten:

https://easyfact.no/reply/ocltlftwfp?cell=Cheese_NO_G57

https://easyfact.no/reply/ocltlftwfp?cell=Cheese_EU_H32

https://easyfact.no/reply/ocltlftwfp?cell=Chili_NO_S15

https://easyfact.no/reply/ocltlftwfp?cell=Chili_EU_T64