C19-Fotballavdelingen

Til bortelag: Velkommen til Sædalen!

For å trygge hverdagen for alle brukerne av fotballbanene i forbindelse med koronapandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for kamper i Sædalen ILs regi.

Sædalen IL er vertskap og ansvarlig. Retningslinjene gjelder for Sædalen IL og besøkende lag.

Til Sædalen IL, hjemmelag:

Nå er kampsesongen i gang og mange lag skal ha hjemmekamper i tiden fremover. ALLE KAMPER PÅ VÅRE BANER SKAL HA KAMPVERT (Mangler kampvert så skal kampen IKKE spilles). Lagene setter selv opp kampverter til hver kamp (Lag en dugnadsliste blant foreldregruppen). Kampvert skal ha på seg vest og passe på at smittevernsregler holdes.

Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, samt Bergen kommune sine særregler https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus både i forhold til trening og arrangement.

De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.

GENERELLE SMITTEVERNSRÅD:

 • Om du er syk – hold deg hjemme – alltid
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid
 • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid

GENERELLE REGLER:

 • Publikum skal registrere seg i Sædalen ILs smittevern-app ved ankomst til våre baner.
 • Unntak fra 1-meters regelen gjelder kun for lag under oppvarming og på banen. Regelen opprettholdes før og etter kamp samt på innbytterbenken og på tribunen.
 • Kiosk holdes stengt inntil videre.
 • Alle er forpliktet til å ivareta smittevern og hygienetiltak.

FOR SPILLERER OG LAGLEDERE/TRENERE:

 • Alle spillere, trenere og lagledere skal være registrert i FIKS
 • Husk medbrakt hånddesinfeksjonsmiddel. Vask/desinfiser hendene ved ankomst samt før og etter kamp.
 • Garderobene holdes stengt. Utøverne anmodes om å komme ferdig påkledd til kamp.
 • Vi ber om at utøverne har fylt opp vannflaskene sine før de kommer til kamp.

FOR PUBLIKUM:

 • Alle MÅ registrere seg på Sædalen ILs smittevern-app.

Registrering til kamp og trening: Alle som ikke føres i spillelister skal registrere seg i Sædalen ILs smittevern-app: