Velkommen!


Sædalen IL er et idrettslag som ble stiftet i 2006. Det har over 1300 medlemmer og har idretts-tilbud til barn, unge, voksne og pensjonister innen fotball, håndball, friidrett, innebandy, basketball, idrettsskole, åpen hall for voksne, løpegruppe og seniortrim. Sædalen IL er det 7.største breddeidrettslaget i Bergen – og vi har plass til enda flere!

 

Hva skjer i klubben?

Julelotteri 
I periode 15.november til 09.desember gjennomføres IL det årlige julelotteriet i Sædalen IL. Alle aktive medlemmer (ikke trenere/ledere) skal selge minst en loddbok hver. Vi har 900 loddbøker som skal seles ut i løpet av perioden. 
Fra 15.11 ligger loddbøkene og informasjonsskriv klart på klubbkontoret i Sædalshallen. Trenere/lagledere må innom her for å hente riktig antall loddbøker til sitt lag. Sammen med loddbøkene ligger det en oversikt over lag, noter nummer på første og siste loddbok dere tar. 

Loddbøkene levere tilbake på klubbkontoret innen 12.12. Trekning av peremier skjer også denne dagen. 

 

Mer info om premier og salgsprosesser finner dere her.

Annleggsutvikling:

Sædalen IL jobber for tiden med utviklingen av «Sædalen oppvekst- og idrettspark» som skal ha klubbhus, ny kunstgressbane, idrettshall, nærmiljøanlegg, friidrettsanlegg, baner for sandsport samt vannspeil. Anlegget skal utvikles både for egenorganisert og organisert aktivitet i nærmiljøet. Les mer om planene her.

Her kan du se en illustrasjonsvideo av planene:

https://www.youtube.com/watch?v=wMz84aee9lg
 
 9