Velkommen!

Sædalen IL er et idrettslag som ble stiftet i 2006. Det har nærmere 1200 medlemmer og har idretts-tilbud til barn, unge, voksne og pensjonister innen fotball, håndball, friidrett, innebandy, basketball, idrettsskole, åpen hall for voksne og turgrupper. Sædalen IL er det 10.største idrettslaget i Bergen.

Dagsaktuelt:

Sædalen IL jobber for tiden med utviklingen av «Sædalen oppvekst- og idrettspark» som skal ha klubbhus, ny kunstgressbane, idrettshall, nærmiljøanlegg, friidrettsanlegg, baner for sandsport samt vannspeil. Anlegget skal utvikles både for egenorganisert og organisert aktivitet i nærmiljøet. Les mer om planene her…


Informasjon om idrettslagets kontingentstruktur

Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt

Kontingentstrukturen i Sædalen IL har vært uendret siden 2015, men årsmøtet 2019 besluttet en ny kontingentstruktur. Les mer her..


Informasjon om vertskapsrollen

Sædalen IL vil fra og med 1.april i 2019 overta vertskapsrollen i Sædalshallen. Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Bergen kommune.

Avtalen gir idrettslaget betydelig økonomisk tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig gir det oss sterkere eierskap til idrettshallen med muligheter for å på sikt sette i verk kafédrift og skape gode sosiale møteplasser for nærmiljøet.

Skal du ha vakt som vertskap i Sædalshallen? Her finner du nødvendig informasjon.