Velkommen!

Sædalen IL er et idrettslag som ble stiftet i 2006. Det har over 1300 medlemmer og har idretts-tilbud til barn, unge, voksne og pensjonister innen fotball, håndball, friidrett, innebandy, basketball, idrettsskole, åpen hall for voksne og turgrupper. Sædalen IL er det 7.største breddeidrettslaget i Bergen.

  • Fotballavdelingen har utarbeidet ny sportsplan som skal være det overordnete planverket for det sportslige arbeidet i Sædalen IL. Samtidig er det utarbeidet kortversjoner for henholdsvis barnefotballen og ungdomsfotballen. Det er også utarbeidet trenerhåndbok og øvelsesbank for både barnefotballen og ungdomsfotballen. Dette er verktøy som vi ønsker skal gi trenerne et løft i treningshverdagen og som skal bidra til det sportslige arbeidet på feltet med sikte på at utøverne skal få et fotballtilbud med høy kvalitet og som møter barn og unges forventninger. Les mer her.
  • Sædalen IL jobber for tiden med utviklingen av «Sædalen oppvekst- og idrettspark» som skal ha klubbhus, ny kunstgressbane, idrettshall, nærmiljøanlegg, friidrettsanlegg, baner for sandsport samt vannspeil. Anlegget skal utvikles både for egenorganisert og organisert aktivitet i nærmiljøet. Les mer om planene her…