ÅRSMØTE

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Stemmerett ved årsmøtet: Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene (betalt kontingent), har stemmerett.


Innkalling og saksdokumenter: 2024
*Valgkomiteen ønsker innspill til nye styremedlemmer


Innkalling og saksdokumenter: 2023


Innkalling og saksdokumenter: 2022