Årsmøte Sædalen IL 2023

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte mandag 20.mars klokken 20.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Årsmøtet kan følges via denne lenken.

Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner man seg i chatten på video-møtet.


Saksliste:

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap for 2022.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2023
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.

Forslag til vedtak: Godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere:

Forslag til vedtak: Kjartan Olsen velges til møteleder. Olsen og Vilde Brodahl velges til referenter.

Forslag til vedtak: Eivind B. Sjaastad og Cecilie Ø. Sirevaag velges til protokollunderskrivere.

Sak 3: Behandling av årsberetning for Sædalen IL og gruppeårsberetninger.

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap for 2022.

Sak 5: Behandle forslag og saker, herunder fastsetting av medlemskontingent.

Sak 6: Behandle budsjett for 2023

Sak 7: Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomite