Årsmøte Sædalen IL 2024

Sædalen IL arrangerer mandag 18.mars klokken 19.30 i amfiet på Sædalen Skole / Sædalshallen. Hovedlaget, fotballstyret og håndballstyret gjennomfører årsmøtet samlet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 03.03.2024 ([email protected])


Saksliste

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap for 2023.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2024
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.

Forslag til vedtak: Godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere:

Forslag til vedtak møteleder: Pål Hafstad Thorsen

Forslag til vedtak referent: Vilde Brodahl

 Forslag til vedtak protokollunderskrivere: Cecilie Sirevaag og Nina Vik

Sak 3: Behandling av årsberetning for Sædalen IL og gruppeårsberetninger.

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap for 2023

Sak 5: Behandle forslag og saker, herunder fastsetting av medlemskontingent.

Sak 6: Behandle budsjett for 2024

Sak 7: Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomite