#VARSLING I IDRETTEN

Varsling i norsk idrett & Sædalen IL

Sædalen Idrettslag ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Sædalen Idrettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om ?
Det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å trykke her. Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med idrettskretsen sine rådgivere.

Behandling av varslingssaker i Sædaln Idrettslag
Sædalen Idrettslag benytter Norges idrettsforbund sin portal «mitt varsel» for varsling. Dette er et digitalt system for behandling av varsler, som er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Når ett varsl ankommer oss i SIL, vil det være daglig leder, Vilde Brodahl som mottar varselet og behandler dette sammen med beredskapsgruppen, avhengig av hva varslingen gjelder og i hvilken avdeling. Mer utfyllende saksgang i en varslingssak kan du lese her.

Nestleder hovedstyret Cecilie Øvredal Sirevaag 952 74  857 
Daglig leder Vilde Brodahl  974 15 739 
Hovedstyremedlem Jan Ove Næss 908 72 036
Håndballstyret  Kathrine Waardal 934 16 631
Fotballstyret Stig Ove Martinsen 414  52 069
Sædalen Idrettspark Pål Hafstad Thorsen 917 22 284

Dersom du har spørsmål om varlingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte daglig leder Vilde Brodahl eller nestleder Cecilie Sirevaag direkte på telefon eller mail så vil de hjelpe deg med veien videre.


Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel – Trykk her


Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER