Rollebeskrivelse: Trenere, lagleder & foreldrekontakter

Trener, lagleder og foreldrekontakter rekrutteres fra foresatt til aktuell årsklasse som skal ledes/trenes. Alle lag skal ha trener, lagleder og foreldrekontakt. Behovet for antallet personer rundt laget avhenger av størrelsen på gruppen.

Personene som tiltrer disse rollene, skal legges inn i medlemssystemet og nødvendige informasjonsgrupper via spond. For nye oppstartede grupper meldes navn inn i løpet av oktober måned, for eksisterende lag oppdateres rollene jevnlig ved eventuell utskiftning. Lagene har selv ansvar for å melde inn dette til klubben for å få tilsendt nødvendig informasjon.

Lagleder og trener deler ansvaret for det enkelte lag. Ved oppstart av nye grupper skal det i løpet av høsten etableres et team beståen av minst 4 personer med trener / lagleder roller (for store kull og grupper vil det være behov for flere). Teamet fordeler selv oppgaver og ansvarsområder seg imellom.


Trener: Ansvar for det sportslige

 • Lede og planlegge treningene i tråd med sportsplan for idretten
 • Laguttak
 • Lede laget når det spilles kamp
 • Bestemme antall lag i serie
 • Dialog med sportslig utvalg
 • Delta på trenerforum
 • I samarbeid med foreldrekontakt og trener, utarbeide års hjul for turneringer, sosiale samlinger og treningssamlinger i tråd med verdidokumentet for klubben

Lagleder: Administrativt ansvar

En lagleder er lagets teamleder. En lagleder skal bidra i planlegging og gjennomføring av aktiviteter laget har utenfor banen. Dette krever aktiv koordinering med trener, og videre god informasjon til spillere og foresatte.

 • Delta på arrangements kurs i regi av håndballavdelingen
 • Spond-ansvarlig
  • Sende inn liste- og oppdatere gruppen over spillere til gruppen til administrasjon
  • Fjerne spillere som slutter løpende
  • Kontaktperson med klubben
 • Oversikt på treningstider og kampoppsett
 • Melde laget på cuper/turneringer
  • Kjennskap og forståelse for profixio
  • Overholde tidsfrister for seriepåmelding
 • Påse at medlemskontingent og treningsavgift er innbetalt for alle spillerne på laget. Informere administrasjonen ved behov for fritak i gruppen.
 • Holde orden på lagets utstyr og sende bestilling ved behov for påfyll
 • Sørge for at førstehjelpsutstyret er i orden og medbringes på trening og kamp
 • Sørge for at det er dommere til kampene og ta imot dommerne på hjemmekamp
 • Sørge for at bane er klargjort til kampene
  • Inkludert kampvertrollen
 • I samarbeid med foreldrekontakt og trener, utarbeide års hjul for turneringer, sosiale samlinger og treningssamlinger i tråd med verdidokumentet for klubben

Foreldrekontakt: Ansvar for det sosiale rundt laget samt dialog mellom lag og foresatte.

 • Etablering av lagkasse og sørge for at lage følger klubbens økonomiske retningslinjer
 • Være informasjonsformidler mellom trenere og lag/foreldre samt mellom klubb og lag
 • Bistå lagleder i arrangering av foreldre møter, 2 ganger i året.
 • Kalle inn – og minne på dugnadsarbeid til alle foreldre
 • Gjennomføre sosiale tiltak for laget og foreldregruppen
 • Ansvar for utdeling av loddbøker ved julelotteri o.l. og fordeling av andre dugnadsoppgaver i regi av klubbe (eks., vertskapsrolle)
 • I samarbeid med foreldrekontakt og trener, utarbeide års hjul for turneringer, sosiale samlinger og treningssamlinger i tråd med verdidokumentet for klubben