Anlegg

Sædalen IL benytter flere idrettsanlegg: 

  • Sædalshallen ved Sædalen skole i Nye Sædalsveien 190. 
  • I Sædalshallen holder blant annet håndball, basketball og innebandy til. Mer info her. 
  • Idrettshallen ved Nattland oppveksttun i Merkurvegen 30. I denne idrettshallen holder blant annet basketball og idrettsskolen til. Mer info her. 

Idrettslaget benytter seg av flere kunstgressbaner:

  • Sædalen IL har en egen 7-er kunstgressbane, Sæterdalsbanen, som er lokalisert vis a vis Sædalen skole i Nye Sædalsveien 190. Mer info her.
  • Ved Sædalen skole, i Nye Sædalsveien 190,  er det i dag en 7-er kunstgressbane som idrettslaget bruker til trening og kamper. Mer info her.
  • Ved Nattland opppveksttun, i Merkurvegen 30, er det i dag en 7-er kunstgressbane som idrettslaget bruker til trening og kamper. Mer info her. 
  • I Kringlebotn er det en 11-er kunstgressbane, Kringlebotn ballbane, hvor Sædalen IL samarbeider med Kringlebotn IL og får benytte banen til treninger og kamper. Mer info her. 
  • Kaland er det en 11-er kunstgressbane, hvor Sædalen IL samarbeider med Kalandseidet IL og får benytte deres 11-er kunstgressbane til trening og kamp. Mer info her:

Andre anlegg: 

  • Sædalen IL samarbeider med familien Sætersdal som lar idrettslaget benytte seg av løen deres til å oppbevare utstyr med mer. Løen ligger ved Sæterdalsbanen.