NIF-registrering

Fått e-post eller SMS om NIF-integrasjon?

Sædalen Idrettslag bruker Spond som medlemsregister, som kommunikasjonskanal mellom medlemmer, klubb og trenere samt for å organisere treninger og de ulike gruppene. Alle idrettslag er pålagt å ha et elektronisk medlemssystem, slik at NIF har korrekt oversikt over opplysninger og at medlemskap kan knyttes til identifiserbare personer. Via profilene som ligger tilknyttet spond-systemet i klubben sender vi derfor alle medlemmene inn til NIF.

Ved opprettelse av Idrettens ID, eller innmelding til idrettslag, gjøres en kontroll mot folkeregistrerte opplysninger. Kontrollen har som formål å sikre at det er rett person som er registrert i Idrettens Sentrale Database.

NIF samler ikke inn opplysninger utover det som vurderes som nødvendig og relevant. Videre sørges det for at opplysningene i Idrettens Sentrale Database oppbevares og håndteres på en sikker og forsvarlig måte. NIF lagrer ikke fødselsnummer i forbindelse med innmelding. Fødselsnummer håndteres i Idrettens ID, som leveres av Buypass AS.

NIF har derfor lagt til rette for at registrering/innmelding hvor fødselsnummer må oppgis, kun skal forekomme i NIF sine løsninger.

Les her hvorfor du må verifisere deg hos NIF.

Les mer på NIF sine sider om hvordan du går frem og trolig får du besvart dine spørsmål her.