Treningstider

Treningstider for fotballavdelingen på Sædalsbanen, Sætersdalbanen og banen ved Nattland oppveksttun høsten 2022:

Treningstider innendørs for Nattland Oppveksttun og Sædalshallen fra og med høsten 2022: