Treningstider

Treningstider for fotballavdelingen på Sædalsbanen, Sætersdalbanen og banen ved Nattland oppveksttun høsten 2021:

Treningstider innendørs for Nattland Oppveksttun og Sædalshallen fra og med høsten 2021: