Årsmøte 2019

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Saksliste: Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger. Behandle idrettslagets regnskap. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent. Behandle budsjett for […]

Read More

Informasjon om vertskapsrollen

Sædalen IL vil fra og med 1.april i 2019 overta vertskapsrollen i Sædalshallen. Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Bergen kommune. Avtalen gir idrettslaget betydelig økonomisk tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig gir det oss sterkere eierskap til idrettshallen med muligheter for å på sikt sette i verk kafédrift og skape gode […]

Read More

Barnefotballkvelden onsdag 6.mars

Norges Fotballforbund inviterer sammen med Sædalen IL, Kringlebotn IL og Kalandseid IL til barnefotballkvelden onsdag 6.mars. Barnefotballkvelden gjennomføres for alle i klubben som har verv i barnefotball og vi legger opp til et sosialt og faglig godt arrangement. Dette er et kurs der trenere, lagledere, foreldre og klubbens styre kommer sammen for å lære mer […]

Read More

Kunngjøring årsmøte

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Saksliste og årsmøtedokumenter vil bli publisert på idrettslagets nettsider senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Det skal også være årsmøte […]

Read More

Ny daglig leder

Sædalen IL er veldig fornøyd med at tidligere barnehage, skole og idrettsbyråd, Pål Hafstad Thorsen har valgt Sædalen IL som sin nye arbeidsplass. Vi vet hvilke flotte verdier, personlige egenskaper og ikke minst kunnskaper Pål besitter, og vi i Sædalen føler at vi har skutt den berømte «gullfuglen» akkurat i dag. Sædalen IL har vært […]

Read More