Siste nytt om idrettsparken!

Det er for tidlig å juble, men signalene fra kommunens fagetat er svært gode for Sædalen IL og gir ny energi til arbeidet vårt. Plan- og bygningsetaten har ferdigstilt sitt planforslag til reguleringsplan for Indre Sædal. Dette er reguleringsplanen som skal danne grunnlag for om Sædalen IL får bygge ny kunstgressbane, klubbhus og utvikle flere anlegg sammen med nærmiljøet. Prosessen er som […]

Read More

Ny signering: Kjørpent.no

Trafikkskolen Kjørpent.no er med på laget som ny sponsor for Sædalen IL. Som en del av avtalen får medlemmene våre gode priser på trafikkopplæring. Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere […]

Read More

Lokalmegleren i Sædalen

Ledet an av lokalkjente Bjørn-Tore Fauske har Garanti Eiendomsmegling Landås inngått en ny samarbeidsavtale med Sædalen IL. -Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere Garanti sitt avdelingskontor på Landås som samarbeidspartner […]

Read More

Årsmøte 2019

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Saksliste: Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger. Behandle idrettslagets regnskap. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent. Behandle budsjett for […]

Read More

Informasjon om vertskapsrollen

Sædalen IL vil fra og med 1.april i 2019 overta vertskapsrollen i Sædalshallen. Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Bergen kommune. Avtalen gir idrettslaget betydelig økonomisk tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig gir det oss sterkere eierskap til idrettshallen med muligheter for å på sikt sette i verk kafédrift og skape gode […]

Read More

Kunngjøring årsmøte

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Saksliste og årsmøtedokumenter vil bli publisert på idrettslagets nettsider senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Det skal også være årsmøte […]

Read More