Informasjon fra hovedstyret

Det er krevende tider for idrettsbevegelsen med stengte idrettsanlegg og all aktivitet som har stoppet opp. Sædalen IL har en plan om å ruste organisasjonen for å komme oss gjennom stormen. Hovedstyret har i møte mandag 23.mars diskutert situasjonen i Sædalen IL. En rekke arrangement og turneringer som er viktig for inntektene til idrettslaget er […]

Read More

Siste nytt om idrettsparken!

Det er for tidlig å juble, men signalene fra kommunens fagetat er svært gode for Sædalen IL og gir ny energi til arbeidet vårt. Plan- og bygningsetaten har ferdigstilt sitt planforslag til reguleringsplan for Indre Sædal. Dette er reguleringsplanen som skal danne grunnlag for om Sædalen IL får bygge ny kunstgressbane, klubbhus og utvikle flere anlegg sammen med nærmiljøet. Prosessen er som […]

Read More

Ny signering: Kjørpent.no

Trafikkskolen Kjørpent.no er med på laget som ny sponsor for Sædalen IL. Som en del av avtalen får medlemmene våre gode priser på trafikkopplæring. Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere […]

Read More

Lokalmegleren i Sædalen

Ledet an av lokalkjente Bjørn-Tore Fauske har Garanti Eiendomsmegling Landås inngått en ny samarbeidsavtale med Sædalen IL. -Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere Garanti sitt avdelingskontor på Landås som samarbeidspartner […]

Read More

Årsmøte 2019

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Saksliste: Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger. Behandle idrettslagets regnskap. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent. Behandle budsjett for […]

Read More

Informasjon om vertskapsrollen

Sædalen IL vil fra og med 1.april i 2019 overta vertskapsrollen i Sædalshallen. Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Bergen kommune. Avtalen gir idrettslaget betydelig økonomisk tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig gir det oss sterkere eierskap til idrettshallen med muligheter for å på sikt sette i verk kafédrift og skape gode […]

Read More