Ekstraordinært årsmøte i håndballavdelingen 25.oktober klokken 19.30.

Som tidligere meldt fra det avtroppende håndballstyret er det ingen som har meldt seg til å ta over arbeidet med å lede håndballavdelingen videre. Hovedstyret i Sædalen IL har derfor besluttet følgende:

  • Det skal gjennomføres ekstraordinært årsmøte i håndballavdelingen hvor det skal nedsettes et utvidet styre. Ut av dette styret skal det etableres et arbeidsutvalg.
  • Alle lag i Sædalen ILs håndballavdeling er pliktig å stille med minst én representant (forelder, trener eller lagleder) som kan velges inn i et utvidet håndballstyre. Dette er ikke valgfritt.
  • Håndballstyret skal fordele viktige oppgaver som i det daglige må løses for avdelingen og for lagene samt at hovedstyret får personer å forholde seg til i koordinering mellom de respektive avdelingene og idrettsgrenene.

Hvert lag skal bekrefte at meldingen er mottatt. Innen mandag 18.oktober skal alle lag melde inn hvem som skal representere laget i det utvidete håndballstyret. Noen lag har allerede representanter med oppgaver som ønsker å fortsette i håndballstyret, disse skal også registreres i oversikten. Det skal meldes inn fornavn, etternavn, lagnavn og årskull samt e-post.

Hovedstyret i Sædalen IL er tydelig på at det er en felles forpliktelse for håndballavdelingen å sørge for at avdelingen har et styre.

Saksliste til det ekstraordinære årsmøtet:

Sted: Sædalen skole, amfiet.

Dag og tid: mandag 25.oktober 2021 klokken 19.30.

  • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden samt godkjenning av stemmeberettigede.
  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver.
  • Orientering fra det avtroppende håndballstyret om arbeidet i avdelingen, gjeldende aktivitets/handlings/sportsplaner samt økonomistyring.
  • Valg av representanter til et utvidet håndballstyre hvor alle lag skal være representert.
  • I etterkant av årsmøtet konstituerer håndballstyret seg selv og velger et arbeidsutvalg samt fordeler arbeidsoppgaver på lagene.

For hovedstyret:

Wilhelm Monsen (leder) og Cecilie Øvredal Sirevaag.

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL