Sosiale samarbeidspartnere: Idrett for alle!

Bergen 3000, Psykiatrialliansen og Sædalen IL er stolte over å presentere en ny avtale som sosiale samarbeidspartnere.

«Psykiatrialliansen er et lavterskeltilbud med fokus på fysisk aktivitet og sosiale møteplasser; alle er velkommen alltid. Her stilles ingen krav om diagnose, og de som trener med Psykiatrialliansen må selv definere seg inn i målgruppen. Ingen trenger fortelle om hvordan eller hvorfor de er syke.»

Sædalen IL skal 4.juni 2022 arrangere Bergen 3000 for første gang. Det er et mosjonsløp rundt Store Lungegårdsvannet for bredde-, para- og toppidrett. Mosjonsløpet bygges opp rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Sammen med Psykiatrialliansen skal vi særlig dyrke samarbeid rundt sosial inkludering gjennom vennskap, nettverk og folkehelse med fokus på aktivitet.

To fornøyde karer: Daglig leder i Sædalen IL, Pål Hafstad Thorsen, og daglig leder i Psykiatrialliansen, Lasse Hjelle.

Bergen 3000 åpner sitt arrangement for Psykiatrialliansens deltagere. Her kan de være med å løpe, heie på andre, være med på folkefesten eller få nyttig erfaring som en del av arbeidsgjengen og det sosiale fellesskapet vi ønsker å skape med arrangementet.

Som sosiale samarbeidspartnere skal vi løfte hverandres organisasjoner og engasjere medlemmene våre til å få opp pulsen og oppleve idrettsglede i fellesskap med andre.

I forbindelse med Bergen 3000 skal det arrangeres en bærekraftstafett. Bærekraftstafetten er eksklusiv for næringslivet som ønsker å delta i Bergen 3000. Stafetten går i samme løypen som det individuelle løpet, rundt store Lungegårdsvann og består av fire etapper av 750 meter. Lagene som deltar i stafetten, må ta et ekstra ansvar i arbeidet sitt for minst ett av FN´s 17 bærekraftsmål. Påmeldingsavgiften som bedriftene betaler for stafetten, vil splittes mellom Bergen 3000 og Psykiatrialliansen.

Vi gleder oss stort over å få med oss Psykiatrialliansen som sosial samarbeidspartner for Bergen 3000 og ser frem til at vi i fellesskap legge til rette for at mennesker opplever idrettsglede, knytter vennskapsbånd og gode nettverk.

Psykiatrialliansen ble i 2021 kåret til Bergens beste forening av BTs lesere.

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL