Håndballavdelingen: Vi søker treneressurs!

Sædalen IL søker trenerressurs i 40 % stilling til håndballavdelingen, i en toårig prosjektstilling. Stillingen innebærer primært treneroppgaver tilknyttet ungdomslagene i klubben, bistå i overgangen fra barnehåndball til ungdomshåndball samt administrative oppgaver med sikte på å utvikle håndballavdelingen.

Håndballavdelingen i Sædalen IL består av 350 spillere, trenere og lagledere fordelt på 13 lag. Sædalshallen er avdelingens hjemmebane og treningsarena, i tillegg trener de yngste lagene i gymsalen på Nattland oppveksttun. Idrettslaget ønsker å styrke ungdomsavdelingen og legge til rette for at spillere kan oppleve utvikling og mestring i klubben helt opp til seniornivå, for begge kjønn. Derfor ser vi ett behov for å styrke kompetansen i avdelingen og skape en stabilitet hos de eldste lagene. I ungdomsavdelingen er det 2 jentelag og 1 guttelag sesongen 2023/2024. Neste sesong, 2024/2025, øker antallet til 3 jentelag og 2 guttelag i ungdomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:
Treningsledelse:

 • Planlegge og lede faste treninger med ungdomslagene 2 kvelder i uken.
 • Pilotere og opprette HFO / utviklingstiltak for ungdomshåndballen samt for kullene i overgangen fra barnehåndball til ungdomshåndball.
 • Arrangere Rema1000 Håndballskole sammen med klubbens hovedinstruktør 2 ganger i året.

Administrativt:

 • Bistå med sportslig utvikling av avdelingen generelt: sportsplan, arrangere og delta på trenerforum, utarbeide øvelsesbank og dialog med lagene.

Arbeidstid: Stillingen baseres på 16 timer i uken.

 • Det vil legges til rette for at treningene legges på samme kveld slik at arbeidstiden er begrenset til to maks tre ettermiddager/kvelder i uken.
 • 12 timer av arbeidstiden vil være relatert til treningsledelse.
  • Utenfor sesong vil mer av arbeidstiden gå til planlegging og administrativt arbeid inn mot ny sesong.

Kvalifikasjoner:

 • Spiller -og/eller trenererfaring innen håndball
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Flink til å skape et positivt og motiverende miljø
 • Ser potensiale for utvikling, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Sædalen Idrettslag: Administrasjonen i idrettslaget består av 5 personer; daglig leder, anleggskonsulent (DL SIP), trener-og spillerutvikler fotball, hovedinstruktør klubb og prosjekt medarbeider. Håndballavdelingen har eget avdelingsstyre, men ingen ansatte per i dag. Den ansatte i håndballavdelingen vil inngå i arbeidsfellesskap med øvrige ansatte i klubben og rapportere til daglig leder i idrettslaget samt styreleder i håndballavdelingen. Stillingen i håndballavdelingen er nyopprettet og derav noe flytende i arbeidsoppgaver og behov. Den ansatte vil i stor grad få mulighet til å være med å forme stillingen ut i fra kvalifikasjoner og vurdert behov.


Søknad og CV kan sendes til [email protected]
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Vilde Brodahl på [email protected] / 97415739
Søknadsfrist: 20.04.2024 / aktuelle kandidater vurderes fortløpende.


Please note: We want first and foremost to recruit from the immediate area to Sædalen / Bergen / Vestlandet. We receive many applications from other countries and nationalities. These applications will not be considered if you dont have permit for work and can communicate in Norwegian.