God deltakelse på trenerkurs!

I løpet av høsten har Sædalen IL gjennomført grasrottrenerkurs med godt oppmøte og positive tilbakemeldinger.


UEFA Grasrottrenerkurs på Nattlandbanen. På bildet ser vi avslutningen av et intensivt delkurs 3, i løpet av to dager i september. God deltakelse og kompetansehungrige trenere fra Sædalen sammen med lærevillige jenter og gutter fra klubben vår.

Sportslig leder i fotballavdelingen, Roar Fredriksen, er også trenerveileder i NFF og har i høst gjennomført interne grasrottrenerkurs for trenere i barne- og ungdomsfotballen. Her gir han et flott referat av opplegget:

Det nye kursformatet som NFF Hordaland har iverksatt, der kursveiledere fra egen klubb utdanner trenerne, har gitt en større fleksibilitet når det gjelder å få tilpasset gjennomføringen av delkursene. Vi som klubb kan nå sette opp kursdatoer som er bedre tilpasset behovene i klubben og gjerne med færre deltakere enn det som var vanlig tidligere.Tilgang på gode fasiliteter har vi med baner og undervisningslokaler både på Nattland og Sædalen skole, dette er med på å gi kursene gode rammer og kvalitet i gjennomføringen. Etter en økt utendørs i vinterkulden med trening og veiledning, er det alltid godt å komme inn i varmen.

Praksisøkt på Sætersdalbanen.

Tilgang på gode fasiliteter har vi med baner og undervisningslokaler både på Nattland og Sædalen skole, dette er med på å gi kursene gode rammer og kvalitet i gjennomføringen. Etter en økt utendørs i vinterkulden med trening og veiledning, er det alltid godt å komme inn i varmen.

En rask spørreundersøkelse av kursdeltakerne i høst, viser at trenerne i Sædalen er superfornøyd med Grasrottrenerkurstilbudet. Det blir ikke mer praktisk enn når kursene blir gjennomført i nærområdet.Det å bli kjent med og få en relasjon til andre trenere i klubben er også kjekt og ikke minst en fordel med tanke på et eventuelt samarbeid senere.

Med interne Grasrottrenerkurs, så er det også en fin måte å bli kjent med trenerne i egne rekker, da kan vi også tilpasse lærestoffet og formidle Sædalen IL’s normer, verdier og kultur slik som vi ønsker å ha det i klubben vår.


Planlegging av praksisøktene på treningsfeltet er en viktig del av Grasrottrenerkursene. Gjennomføring og evaluering av praksis gir god erfaring når en skal planlegge neste praksis økt.

Gjennomførte grasrottrenerkurs høst 2019:

• Grasrottrener 3, 1-2 november.

• Grasrottrener 1, 5-14 november.

• Grasrottrener 2, 19-28 november.

Grasrottrenerkurs våren 2020:

Datoer for nye delkurs vinter/vår vil bli satt opp i januar 2020. Kom gjerne med ønsker til passende tidspunkt.

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL