Årsmøte Sædalen IL 2020

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte tirsdag 19.mai 2020 klokken 19.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Årsmøtet vil i 2020 bli arrangert digitalt. Det vil si at du kan følge og delta på årsmøtet via denne lenken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3ZmM1ZjYtNjU3ZC00YjgwLWEzYzUtZDg5ZmYwZjg3OTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%222bdad474-226c-447e-a855-93199f4b5d9e%22%7d Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner […]

Read More

Kunngjøring årsmøte

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Saksliste og årsmøtedokumenter vil bli publisert på idrettslagets nettsider senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Det skal også være årsmøte […]

Read More

Kontingent 2017

I disse dager går det ut faktura for medlems- og idrettskontingent for 2017. Årsmøtet vedtok å holde kontingentsatsene på samme nivå som i fjor. I fjor ble vi pålagt gjennom klubbens vedtekter å ha minimumskontingent for aktive medlemmer på kr 100,- Dette rammer trenere, ledere og dommere men vi håper det er overkommelig. Alle som vil […]

Read More

Sædalen Skole vinter 2012

Innkalling til til ekstraordinært årsmøte i Sædalen Idrettslag på Sædalen skole tirsdag 03.03.15 kl 18:00

Innkalling til til ekstraordinært årsmøte på Sædalen skole tirsdag 03.03.15 kl 18:00 Hovedstyret i Sædalen Idrettslag vedtok på styremøte 16.02.15 å innkalle til ekstraordinært årsmøte i følge §17 i vedtektene. Saksliste for møte: 1) Valg av ordstyrer, referent og to vitner til å signere protokollen. 2) Godkjennelse av stemmeberettigede. 3) Avsetning av egenkapital til bygging […]

Read More

Sædalen IL Styret 2013: Bak f.v.: Reidar Alsaker, Lene Kroken, Marianne Høgh Nordtveit, Vibeke Kyrkjebø Irgan, Tore Vindheim. Foran f.v.: Hilde-Karin Nygaard, Arve Davidsen, Bjarte Stien og Kjartan Olsen. Foto: © Bernt-Erik Haaland

Innkalling til årsmøte

Sædalen IL avholder årsmøte på Sædalen skole onsdag 4. juni kl. 19:00. Frist for innmelding av saker er 2  uker før møtet. Saker kan innmeldes til sil AT sedalenil DOT no. Gjeldende vedtekter for Sædalen Idrettslag finnes her: http://sedalenil.no/2013/05/nye-vedtekter/ Mvh Hovedstyret Sædalen Idrettslag

Read More

Sædalen Skole vinter 2012

Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 6.11.13 kl.19.00

Hovedstyret i Sædalen Idrettslag innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 06.11.13 kl. 19:00 på møterommet på Sædalen skole.    Agenda 1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner. 2. Opptelling av stemmeberettigede. 3. Valg av ny styreleder. På hovedstyremøte 21.10.2013, vedtok man å innkalle til ekstraordinært årsmøte for valg av ny styreleder. Denne stillingen har stått […]

Read More