Årsmøte Sædalen IL 2020

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte tirsdag 19.mai 2020 klokken 19.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Årsmøtet vil i 2020 bli arrangert digitalt. Det vil si at du kan følge og delta på årsmøtet via denne lenken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3ZmM1ZjYtNjU3ZC00YjgwLWEzYzUtZDg5ZmYwZjg3OTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%222bdad474-226c-447e-a855-93199f4b5d9e%22%7d

Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner man seg i chatten på videomøtet. Årsmøtet blir ledet av Kjartan Olsen og Pål Thorsen.

Saksliste:

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap for 2019.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2020
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

*Årsberetning 2019 sist oppdatert 15.05.202. (Merk at filen har lav oppløsning på grunn av mange bilder:

*Forslag til årsmøtet:

Ingen innkomne forslag.

*Regnskap 2019:

Presenteres på årsmøtet.

*Valg av hovedstyre, valgkomite, revisor mm:

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL