Informasjon fra hovedstyret

Det er krevende tider for idrettsbevegelsen med stengte idrettsanlegg og all aktivitet som har stoppet opp. Sædalen IL har en plan om å ruste organisasjonen for å komme oss gjennom stormen.

Hovedstyret har i møte mandag 23.mars diskutert situasjonen i Sædalen IL. En rekke arrangement og turneringer som er viktig for inntektene til idrettslaget er avlyst eller står i fare for å bli avlyst. Det samme er alt av treninger og kamper.

Likevel har vi en plan og er klar for den dagen vi kan gjenoppta normal aktivitet. Vi skal bruke tiden nå godt til å skape nye og kreative treningstilbud, dommerkurs, sosiale møteplasser digitale dugnader på nett.

Sædalen IL skal ta samfunnsansvar og bistå nærmiljøet gjennom en krevende tid med koronaviruset. Samtidig skal vi bygge organisasjon, innføre nytt medlemssystem, jobbe med reguleringsplanen og anleggsutvikling. Vi skal opprettholde driften.

Men, vi må stramme inn der vi kan. Vi skal også ha en sunn økonomi til å kjøre på med treninger, kamper og turneringer den dagen vi kan gjenoppta normal aktivitet.Hovedstyret har identifisert aktiviteter, oppgaver, inntekter og utgifter i perioden fra mars til september 2020 som vil påvirke idrettslagets daglige drift og økonomiske situasjon. Med bakgrunn i dette arbeidet er det vedtatt følgende som gjelder fra og med 23.mars til og med når hovedstyret fatter nytt vedtak som letter på tiltakene:

 • Hovedstyret innfører umiddelbart innkjøpsstopp. Det tillates ikke å belaste Sædalen IL med utgifter utover det aller mest nødvendige for å opprettholde daglig drift i idrettslaget. Innkjøpsstopp videreføres inntil ny vurdering fra hovedstyret.
 • Inntil videre permitteres ikke trenere og ansatte på kontrakt. Alle varsles om situasjonen og bes om å bidra til å skape inntektsgivende aktiviteter for Sædalen IL.
 • Hovedstyret ønsker at administrasjonen og trenere skal holde hjulene i gang og ruste organisasjonen for å raskt kunne starte opp igjen med normal aktivitet når det blir gitt klarsignal fra myndighetene. Det er da en prioritert oppgave å få i gang igjen treninger og kamper. Samtidig som det skal planlegges for inntektsbringende aktiviteter som handlekveld, fotballskole, sportscamp og sponsorsamarbeid.
 • Sparepenger som Sædalen IL har klart å opparbeide siste året skal ikke røres. Disse skal settes til side for å bygge egenkapital til å realisere klubbhus og idrettsanlegg.
 • Hovedstyret ønsker at kontingentinnkreving skal settes i gang før sommeren, og senest innen 10.juni. Man vil ta høyde for at folk kan ha krevende økonomisk situasjon på hjemmebane.
 • Idrettslaget vil søke NIF, Sparebanken Vest og relevante fond om kompensasjon for eventuelle tapte kontingentinntekter.
 • Til kontingentinnkrevingen vil vi benytte medlemsystemet Zubarus (som tidligere), mens vi parallelt jobber med å utvikle nytt system fra NIF (Klubbadmin) og får dette opp og gå i løpet av 2020.
 • Hovedstyret bestemmer at inntektene fra vertskapsrollen i Sædalshallen for perioden fra og med 12.mars (da Bergen kommune stengte hallen og vertskapsrollen opphørte) til og med den dagen Sædalshallen er åpen igjen, tilføres Sædalen IL. Dette gjelder i første omgang perioden ut juni. Ny vurdering vil bli tatt for høsten hvis unntaktstilstanden blir langvarig.
 • Det iverksettes digital dugnad sammen med Grasrotdeal1.no i løpet av våren. Pengene deles mellom lagene som deltar og hovedidrettslaget etter fordelingsnøkkel hvor 75% tilfaller lagene og 25% tilfaller Sædalen IL.
 • Alle steder hvor idrettslaget kan spare penger, drive inn penger som er utestående eller iverksette tiltak for en bærekraftig økonomi – så skal vi gjøre det.
 • Hovedstyret er tydelig på at Sædalen IL ikke utslått av unntaktstilstanden, men vil jobbe knallhardt for å komme styrket ut av stormen. Vi skal skape idrett for alle i nærmiljøet!


Hovedstyret i Sædalen IL 23.03.2020

Møtet ble gjennomført på videolink. Tilstede: Wilhelm Monsen (leder), Asbjørn Grini, Cecilie Øvredal Sirevaag, Ole Eidsheim, Thomas Finnøy,
Kevin Cruickshanks, Henriette Enehaug. Tiltredende: Pål Hafstad Thorsen (daglig leder).


Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL