Årsmøte 2019

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Saksliste:

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2019
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

*Årsberetning 2018 (sist oppdatert 25.03.2019).

*Forslag til årsmøtet. Endring av kontingentstrukturen:

*Regnskap 2018

*Valg av hovedstyre, valgkomite, revisor mm.

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL