Ledig stilling: Fotballavdelingen søker trener og spillerutvikler i 50% stilling.

Sædalen IL skal opprette en ny 50% stilling som trener og spillerutvikler. Vår nye arbeidstager skal starte opp og lede fotballfritidsordning (FFO) i Sædalen, inngå i trenerteamet til G19 (juniorlaget) og bidra til klubbutvikling.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og gir positiv energi til menneskene rundt deg. Du må være initiativrik, selvstendig og faglig godt rustet for å lede treninger og aktiviteter.

Vi ønsker å understreke at du må ha sportslig kompetanse samt trener- og ledererfaring med gode referanser. Det vil være en fordel med høyere utdannelse innen idrett, folkehelse eller pedagogikk, men det er ikke et krav. Relevant erfaring kan erstatte dette.

Det er en forutsetning at du som menneske er glad i barn og ungdom og brenner for å gi de gode og positive opplevelser i idretten. 

Det er et krav at du kan snakke og skrive flytende norsk og at du har oppholds og arbeidstillatelse i Norge.

Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgavene er relatert til fotballavdelingen og for å styrke tilbudet vårt rundt G19-laget, etablering av fotballfritidsordning og bidra til klubbutvikling. Arbeidstid er 20 timer i uken. 

Som trener- og spillerutvikler skal vedkommende starte opp og lede et tilbud med en fotballfritidsordning for 4. til 6.trinn. Aktiviteten skal være to ganger i uken, fra 13.30 til 16.00, men med planleggingstid som er fleksibel. FFO skal bygges forsiktig opp for å høste erfaringer og for å ivareta god kvalitet i tilbudet.

På juniorlaget har vi 60 spillere og tre trenere per i dag, med tre lag som er påmeldt i serien. Som trener og spillerutvikler skal vedkommende bidra til å ivareta både bredden og talentutviklingen, inngå i trenerteamet og styrke organisering og gjennomføring av trening og kamp. Aktiviteten rundt juniorlaget vil være på ettermiddag/kveld, men med planleggingstid som er fleksibel. 

Innenfor klubbutvikling skal trener- og spillerutvikler bidra til koordinering internt i fotballavdelingen. Det er naturlig at vedkommende inngår i sportslig utvalg og deltar i arbeidet med å etablere flere arrangement og aktivitetstilbud i Sædalen som kan skape inntekter til idrettslaget.

Arbeidstid, lønn og organisering:

Trener- og spillerutviklers arbeidsoppgaver vil i hovedsak følge skoleruten og sesongopplegget for fotballavdelingen. Det er normalt fri i ferier- og helligdager.

Arbeidstiden er relatert til arbeidsoppgavene knyttet til G19 og FFO med fleksibel arbeidstid for planlegging og administrasjon. Dette kan justeres i takt med aktivitetstilbudet og i samråd med den ansatte. Vi ønsker å utvide stillingsprosenten ytterligere, om aktivitetsnivået tilsier det og trener- og spillerutvikleren bidrar til å skape økonomisk bærekraft til å utvide stillingen.

Stillingen utgjør 20 timers fast arbeidstid per uke og kan kombineres med studier eller annen jobb, så fremt arbeidsoppgavene i Sædalen IL prioriteres. En 50% stilling utgjør normalt 847,5 timer i året. Trener- og spillerutvikler lønnes etter avtale, men utgangspunktet er at en 50% stilling lønnes i størrelsesorden kroner 170.000,- til 200.000 i året med utgangspunkt i kvalifikasjoner for kandidaten. Stillingen dekkes av Sædalen ILs pensjons- og forsikringsordninger.

Trener- og spillerutvikler rapporterer til daglig leder i Sædalen IL og fotballstyret.

Merk:

Vi ønsker først og fremst å rekruttere fra nærområdet til Sædalen / Bergen / Vestlandet. Vi mottar mange søknader fra andre land og nasjonaliteter. Disse søknadene vil ikke bli vurdert da en 50% stilling som trener og spillerutvikler ikke vil kvalifisere for oppholdstillatelse for arbeid.

Note:

We want first and foremost to recruit from the immediate area to Sædalen / Bergen / Vestlandet. We receive many applications from other countries and nationalities. These applications will not be considered as a 50% position as a coach and player developer will not qualify for a residence permit for work.

Søknadsfrist og tiltredelse:

Søknadsfrist fredag 12.mars. Tiltredelse snarest.

Arbeidssted:

Klubbkontoret i Sædalshallen og på treningsfeltet.

Kontakt:

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Pål Hafstad Thorsen på telefon 91722284. Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected]

Om idrettslaget:

Sædalen IL er et idrettslag som ble stiftet i 2006. Det har nærmere 1200 medlemmer og har idrettstilbud for barn, unge, voksne og pensjonister innen fotball, håndball, friidrett, innebandy, basketball, idrettsskole, folkehelseprosjekt og turgrupper. Sædalen IL er det 10.største idrettslaget i Bergen.

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL