Årsmøte Sædalen IL 2021

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte tirsdag 3.mai 2021 klokken 19.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen!

Årsmøtet vil i 2021 bli arrangert digitalt. Det vil si at du kan følge og delta på årsmøtet via denne lenken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZjZTZkNjctY2Q2OS00MWM0LWE4MjMtMGI0OTdmMDkxMTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622eb631-d10a-4806-ab82-1ace64c0d73c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce24e743-99c5-476d-9867-fdd2db856bf5%22%7d

Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner man seg i chatten på videomøtet.

Saksliste:

  1. Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
  3. Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap for 2020.
  5. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent.
  6. Behandle budsjett for 2021
  7. Valg av representanter til hovedstyret, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter:

*Årsberetning 2020 sist oppdatert 03.05.2021. (Merk at filene har lav oppløsning på grunn av mange bilder og av beretningen per nå er delt på avdelingene på grunn av tekniske problemer). Ny oppdatering vil komme snarlig.

Friidrettsgruppen har ikke sendt inn årsberetning.

*Forslag til årsmøtet:

*Regnskap 2020:

*Budsjett 2021:

*Valg av hovedstyre, valgkomite, revisor mm:

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL