Regnskapsfirma

Sædalen IL benytter Aval AS som regnskapsfirma og har overlatt fakturamottaket til dem.

Relevante skjema:

Her følger en del nyttig informasjon:

  • Lønnsdato i Sædalen IL er den 20. hver måned. Ved spørsmål om lønn og honorar, ta kontakt med daglig leder.
  • Refusjon av personlige utlegg utbetales fortløpende fra regnskapsfirma. Sørg for at all nødvendig dokumentasjon (kvitteringer, refusjonsbilag mm) er vedlagt kravet.
  • Send refusjonskrav til [email protected] med kopi [email protected]

For Sædalen ILs samarbeidspartnere:

Elektronisk faktura: Sædalen IL, org nr 990 283 710 registrert i Elma-registeret og ønsker primært å motta elektronisk faktura i EHF.

  • Formidlingstjenesdte 003721291126
  • Aksesspunkt: Visma Autoinvoice

Epost: Dersom dere ikke kan sende elektronisk faktura kan faktura sendes på epost til [email protected]

Det er et krav om at faktura skal sendes i PDF og det kun leveres én fil per faktura. Ellers er det samme krav til merking av fakturaen som papirfakturaer. Disse fakturaene må være i A4-format.

NB. Merk at det utelukkende er maskinell behandling av epost sendt til denne adressen slik at eposten må kun inneholde fakturaer, kredittnotaer og eventuelle purringer.

Krav til merking av faktura: Ut over kravene til salgsdokumentasjon iht. bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 er det viktig at:

  • Fakturaen inneholder leverandørens organisasjonsnummer og bankkontonummer.
  • Skriften på fakturaen er tydelig.