Siste nytt om idrettsparken!

Det er for tidlig å juble, men signalene fra kommunens fagetat er svært gode for Sædalen IL og gir ny energi til arbeidet vårt.

Plan- og bygningsetaten har ferdigstilt sitt planforslag til reguleringsplan for Indre Sædal. Dette er reguleringsplanen som skal danne grunnlag for om Sædalen IL får bygge ny kunstgressbane, klubbhus og utvikle flere anlegg sammen med nærmiljøet.

Utsnitt av plankart

Prosessen er som følger: Plan- og bygningsetaten har utarbeidet det faglige grunnlaget for reguleringsplan. Nå overtar byrådsavdeling for byutvikling som skal utarbeide den politiske saken. Deretter skal reguleringsplanen behandles i komite og til slutt i bystyret.

I planforslaget har vi fått signaler om at Sædalen IL kan bygge en ny 11-er kunstgressbane, klubbhus, nærmiljøanlegg og utvikle en oppvekst- og idrettspark i samarbeid med barnehager, skole og nærmiljøet.

For idrettslagets del har det vært avgjørende at vi har fått innarbeidet i planforslaget vårt sterke ønske om en kunstgressbane med fullverdig spillflate (100 meter x 64 meter) som gir grunnlag for statlige tilskudd og blir en bane som kan benyttes for alle aldersklasser, fra barn til senior. Plan- og bygningsetaten foreslår i planforslaget at ønskene til idrettslagets skal imøtekommes!

Det er noen viktige forutsetninger: Utviklingen av området må skje i tett samarbeid med grunneierne, skolen og nabolaget. For at vi skal klare å få plass til en kunstgressbane med fullverdig spillflate må vi se dette i sammenheng med skolens uteareal. Kort fortalt: Skal vi ha mer areal til fotballbanen må det opparbeides erstatningsareal andre steder med tilsvarende kvaliteter for skolen.

Vi vil i den videre prosessen få frem at kunstgressbanen blir en stor flate som kan benyttes til skolens aktivitet og at vi vil opparbeide spennende elementer som klatrevegger, løpebaner, ballvegger, benker med mer.

Fotballbanen vil bli en stor og flott aktivitetsflate, samtidig som vi ønsker å opparbeide område rundt med spennende elementer.

Samtidig er det krav i loven om hvor mye uteareal en skole skal ha, og derfor er det så viktig at vi i arbeidet med reguleringsplanen også har foreslått en større oppvekst- og idrettspark i området. Dette støtter plan- og bygningsetaten i sitt planforslag vil være gode erstatningsareal og attraktive aktivitetsområder både for barnehagene og skolen i nærmiljøet.

Det vil være en vurdering på når og hvordan de forskjellige elementene skal realiseres, fagetaten ønsker et rekkefølgekrav hvor det er en forutsetning av nærmiljøanlegg er på plass før idrettslaget får etablere ny fotballbane. Her vil vi jobbe politisk for å få kommunen med på laget. Vi mener det er urimelig at idrettslaget skal bære hele byrden, men får vi kommunen med på laget for å håndtere rekkefølgekravene vil dette være bra for utviklingen av oppvekst- og idrettsparken.

I planforslaget er det også gitt klarsignal for et nytt klubbhus på arealet der løen står i dag (merk at klubbhuset kan bygges på et større avtrykk enn det løen har i dag). Det er avgjørende for idrettslaget at vi får lokaler til å samle medlemmene våre i, samtidig som vi ønsker å invitere de andre organisasjonene i nærmiljøet med på laget: Her må vi finne styrke i felles samspill!

Der løen står i dag ønsker vi å etablere et nytt klubbhus med forsamlingslokale. Samtidig ønsker vi å bygge en møteplass med benker, trampoliner, balanse- og motoriske apparater for barn og treningspark for ungdom og voksne.

Oppsummert: Signalene fra plan- og bygningsetaten i deres planforslag er svært gode for Sædalen IL, for barn og unge i nærmiljøet og for våre gode naboer. Nå skal vi fortsette det gode samarbeidet med grunneiere, naboer, skole og nærmiljø. Vi har fremdeles et godt stykke arbeid igjen inn mot de politiske organene, men nå har vi fått skikkelig påfyll med energi. Alt det harde arbeidet fra idrettslagets tillitsvalgte har gitt positive resultater. Nå skal vi stå løpet ut og vi håper dere alle sammen blir med å heie prosjektet vårt frem.


Ønsker du å bidra med hjernekraft til anleggsutvikling i området eller gi idrettslaget økonomisk backing? Ta kontakt på epost [email protected] for å avtale en uforpliktende prat.


Våre viktigste samarbeidspartnere:

Pål Hafstad Thorsen

Daglig leder i Sædalen IL