Lokalmegleren i Sædalen

Ledet an av lokalkjente Bjørn-Tore Fauske har Garanti Eiendomsmegling Landås inngått en ny samarbeidsavtale med Sædalen IL. -Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere Garanti sitt avdelingskontor på Landås som samarbeidspartner […]

Read More

Årsmøte 2019

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Saksliste: Saksliste: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere Behandling av årsberetning og gruppeårsberetninger. Behandle idrettslagets regnskap. Behandle forslag og saker, herunder fastsetting medlemskontingent. Behandle budsjett for […]

Read More

Informasjon om vertskapsrollen

Sædalen IL vil fra og med 1.april i 2019 overta vertskapsrollen i Sædalshallen. Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Bergen kommune. Avtalen gir idrettslaget betydelig økonomisk tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig gir det oss sterkere eierskap til idrettshallen med muligheter for å på sikt sette i verk kafédrift og skape gode […]

Read More

Kunngjøring årsmøte

Sædalen IL arrangerer årsmøte 25.mars 2019 klokken 18.30 på Nattland oppveksttun i auditoriet. Saksliste og årsmøtedokumenter vil bli publisert på idrettslagets nettsider senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Det skal også være årsmøte […]

Read More

Blir du med på tur?

Sædalen IL ønsker å ta initiativ til at foreldre, besteforeldre og andre voksne i nærmiljøet vårt også knytter vennskapsbånd og har gode sosiale nettverk hvor de kan være fysisk aktive, preike med folk og få påfyll med frisk luft i hverdagen. Vi har derfor lyst til å dra i gang en turgruppe som møtes jevnt […]

Read More

Idrettsgrener

Fotball: https://sedalenil.no/fotball/ Håndball: https://sedalenil.no/handball/ Basketball: https://sedalenil.no/idrettsgrener/basket/ Innebandy: https://sedalenil.no/innebandy/ Idrettsskole: https://sedalenil.no/idrettsskole/ Friidrett: https://sedalenil.no/friidrett/ Freeride: https://sedalenil.no/freeride/ Badminton: https://sedalenil.no/badminton/

Read More