Ledig stilling: Fotballavdelingen søker trener og spillerutvikler i 50% stilling.

Sædalen IL skal opprette en ny 50% stilling som trener og spillerutvikler. Vår nye arbeidstager skal starte opp og lede fotballfritidsordning (FFO) i Sædalen, inngå i trenerteamet til G19 (juniorlaget) og bidra til klubbutvikling. Kvalifikasjoner: Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og gir positiv energi til menneskene rundt deg. Du må være initiativrik, selvstendig […]

Read More

Supertilbud: Handledager i Sædalen IL

I samarbeid med Extra, Nike, Torshov Sport, Grasrotdeal1.no og Tufte kan vi presentere supertilbud på flotte produkter til medlemmene i Sædalen IL. Dessverre måtte handledagen i mai utgå i år. Vi kjører derfor tilbudene ut digitalt på nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev slik at medlemmene får anledning til å henge seg på. Hettegenser (med eller […]

Read More

Årsmøte Sædalen IL 2020

Sædalen IL arrangerer digitalt årsmøte tirsdag 19.mai 2020 klokken 19.00. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Velkommen! Årsmøtet vil i 2020 bli arrangert digitalt. Det vil si at du kan følge og delta på årsmøtet via denne lenken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3ZmM1ZjYtNjU3ZC00YjgwLWEzYzUtZDg5ZmYwZjg3OTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%222bdad474-226c-447e-a855-93199f4b5d9e%22%7d Vi ber alle møtedeltakerne dempe (eller mute) lyden. Hvis man ønsker ordet på årsmøtet tegner […]

Read More

Informasjon fra hovedstyret

Det er krevende tider for idrettsbevegelsen med stengte idrettsanlegg og all aktivitet som har stoppet opp. Sædalen IL har en plan om å ruste organisasjonen for å komme oss gjennom stormen. Hovedstyret har i møte mandag 23.mars diskutert situasjonen i Sædalen IL. En rekke arrangement og turneringer som er viktig for inntektene til idrettslaget er […]

Read More

Siste nytt om idrettsparken!

Det er for tidlig å juble, men signalene fra kommunens fagetat er svært gode for Sædalen IL og gir ny energi til arbeidet vårt. Plan- og bygningsetaten har ferdigstilt sitt planforslag til reguleringsplan for Indre Sædal. Dette er reguleringsplanen som skal danne grunnlag for om Sædalen IL får bygge ny kunstgressbane, klubbhus og utvikle flere anlegg sammen med nærmiljøet. Prosessen er som […]

Read More

Ny signering: Kjørpent.no

Trafikkskolen Kjørpent.no er med på laget som ny sponsor for Sædalen IL. Som en del av avtalen får medlemmene våre gode priser på trafikkopplæring. Vi ønsker i fellesskap å få frem samfunnsengasjement og ansvar som støtter opp under Sædalen ILs satsing på barn og unge i nærmiljøet. Samtidig er dette en fin måte å profilere […]

Read More

God deltakelse på trenerkurs!

I løpet av høsten har Sædalen IL gjennomført grasrottrenerkurs med godt oppmøte og positive tilbakemeldinger. Sportslig leder i fotballavdelingen, Roar Fredriksen, er også trenerveileder i NFF og har i høst gjennomført interne grasrottrenerkurs for trenere i barne- og ungdomsfotballen. Her gir han et flott referat av opplegget: Det nye kursformatet som NFF Hordaland har iverksatt, […]

Read More